Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Het Koninkrijk der hemelen (1)

Het evangelie uitleggen

Duizenden mensen kijken elke zondagmorgen naar het programma ‘Nederland Zingt en Helpt’. Dit programma wordt gemaakt voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen of willen gaan. In ruim vijf minuten probeer ik op een voor iedereen begrijpelijke manier het evangelie uit te leggen en door te geven.

Deel:

In deze zomermaanden wil ik elke zondagmorgen één van de zaligsprekingen bespreken. Dat is niet gemakkelijk. Het zijn woorden met een diepe betekenis. Sommige woorden en uitdrukkingen begrijpen mensen niet. Zeker als je niet met de Bijbel bent groot geworden.

Vorige week spraken we over het woord zalig. Deze keer over een uitdrukking die voor het begrijpen van de zaligsprekingen heel belangrijk is: het Koninkrijk der hemelen. Door dit woord worden de zaligsprekingen als het ware omarmd. Zowel de eerste als de laatste zaligspreking eindigt ermee.

Het Koninkrijk der hemelen is een sleutelwoord uit de prediking van Jezus. Nergens lees je dat Jezus daar een definitie, een nauwkeurige omschrijving, van geeft. Blijkbaar was dit begrip bij Zijn tijdgenoten erg bekend. Maar twintig eeuwen later kunnen wij een paar woorden van uitleg best gebruiken.
Bij het woord ‘hemelen’ moeten we niet in de eerste plaats aan de hemel denken. Voor de Joden, die uit grote eerbied de Naam van God het liefst zo weinig mogelijk in de mond namen, is het een eerbiedige omschrijving van God. Zij zeggen Koninkrijk der hemelen. Maar het is hetzelfde als Koninkrijk van God.

Ook het woord koninkrijk moeten we niet verkeerd opvatten. Het gaat niet in de eerste plaats over een gebied. Het gaat over Gods heerschappij. God is Koning, over hemel en aarde. Alleen, niet in heel Zijn schepping wordt Zijn Koningschap erkend. Zeker op aarde niet. Gods Koninkrijk is overal waar God als Koning wordt beleden. Het is in de hemel, maar ook al op de aarde. In de hemel wordt Zijn Koningschap geroemd en bezongen. Op aarde ligt dat anders. Ooit was het zo. Maar het zal weer zo worden. Een wisseling van de macht is ophanden. Gods heerschappij zal over heel Zijn schepping openbaar worden. God zal opnieuw Zijn koningschap vestigen op aarde. Er komt een tijd dat hemel en aarde in alles weer Gods Koninkrijk zullen zijn. Met het komen van de Here Jezus naar deze aarde is daar een duidelijk begin mee gemaakt.

Wat zal er dan veel veranderen. Iets van de heerlijkheid van Gods Koninkrijk werd zichtbaar toen Jezus op aarde was. Nooit is op aarde zoveel van God en zoveel van Zijn koninkrijk te zien en te ervaren geweest als toen Jezus hier was. Lees in de evangeliën wat Hij deed. Jezus was bij de mensen in nood. Jezus ging rond en genas de zieken. Hij bracht bezetenen tot rust. Hij gaf het leven terug aan mensen die geen leven hadden. Hij bevrijdde mensen van hun angsten. Hij leerde mensen hun vijanden lief te hebben. Hij verzette zich tegen alles wat onecht en onwaar was. Hij vertelde over vergeving. Hij leed en stierf voor de zonden van een ander. In het Koninkrijk van God komt God tot Zijn eer en elk mens tot zijn recht.

Toen Jezus op aarde was, heeft Hij de mensen opgeroepen om nu al dat koninkrijk binnen te gaan. Alleen, dat gaat niet vanzelf. Gods Koninkrijk wandel je niet automatisch binnen. Eng is de poort en smal is de weg die ten leven leidt, leerde Jezus. Wie binnengaat, kan nooit dezelfde blijven....

Nieuwsgierig?
Lees dan de zaligsprekingen: Mattheüs 5 en Lucas 6.

--:--