Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hoe ga je het best met geestelijke strijd om?

De Bijbel Open: Bijbelstudie met dominee Arie van der Veer

Een christen is betrokken bij een heftige geestelijke strijd. De strijd tussen God en de satan. Het levert al geestelijke strijd op, wanneer je er met mensen over praat. ‘Wat? Geestelijke strijd? Geloof jij in die onzin?’

Deel:

De meeste mensen negeren liever de kwade machten die er in de wereld zijn. Maar deze geestelijke strijd kun je vergelijken met een ‘gewone’ oorlog. Een soldaat weet niet precies op welke fronten er gevochten moet worden. Dat is de taak van de generaals. Soldaten weten wél dat er iets aan de hand is. En dat zij deel uitmaken van een groter geheel.

Kwade krachten

Geestelijke strijd? Als Hij het zegt, is het waar! Christus heeft op Golgota de satan verslagen. Dat is voor ons best moeilijk te bevatten. Maar als je over die gebeurtenis leest, dan duiken er overal herkenbare kwade krachten op. Krachten die er nog altijd zijn. Waarom worden onschuldige mensen veroordeeld? Hoe kan iemand besluiten om Jezus te laten kruisigen?

Satan verleidt op veel manieren

Kijk uit. De satan heeft vele pijlen op zijn boog. Hij gebruikt niet alleen de aloude verleidingen van geld, seks en macht. Lees het Bijbelgedeelte maar eens, waarin beschreven staat hoe de satan Jezus in de woestijn probeerde te verleiden. Hij probeerde het op allerlei manieren en op vele fronten.

De duivel is listiger geworden

Die strijd is nog steeds gaande. Juist na het verlies op Golgota gaat de satan nog listiger te werk. De apostel Paulus kun je beschouwen als een kenner. Je kunt hem vergelijken met een generaal. Hij waarschuwt ons ernstig voor deze vijand. Juist omdat de satan verloren heeft, blijft hij in de wereld tekeergaan, tot aan de wederkomst. Christenen moeten zich continu bewust zijn van die strijd. Iedereen heeft met deze strijd te maken.

Lees ook: Ons enige houvast
Lees ook: Ons enige houvast

Aanvallen of weerstand bieden?

We hoeven niet aan te vallen. Daartoe zijn we ook nauwelijks in staat. Dat komt, omdat we de vijand onvoldoende kennen. Maar we kunnen wel weerstand bieden, wanneer we aangevallen worden. Letterlijk betekent dat ‘het terrein behouden’. Het terrein verdedigen dat Christus heeft veroverd.

‘We zijn er nog niet’

Onthoud dat de satan de strijd op Golgota heeft verloren. Die slag is geslagen. Net zoals de Duitsers verloren in Normandië. Maar we zijn er nog niet. De hele wereld moet heroverd worden. We mogen daarbij geloven dat Jezus de vijand door en door kent. Hij weet waar hij zit en wat hij doet.

In die strijd kunnen we het best naar Hem luisteren. Zijn instructies opvolgen.

Bewapening voor de geestelijke strijd

Laat je door Hem bewapenen. In Efeziërs 6 worden alle wapens genoemd. De wapens die Hij aanreikt, zijn grotendeels verdedigend. Maar ze rusten ons wel toe om aanvallen te weerstaan en ondanks alles vol te houden. De gordel, het borstharnas, de schoenen, het schild en de helm zijn allemaal bedoeld om je te beschermen tijdens de aanval.

Wat vraagt God van ons? Dat we ons vertrouwen stellen in de Here Jezus, onze Koning. In Zijn strijd en in Zijn overwinning. Laat je door Hem bewapenen.

Geschreven door

Arie van der Veer

--:--