Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hoe wordt het rustiger in mijn hoofd?

God ervaren in tijden van crisis

Emoties kunnen soms overweldigen. Het kan lijken alsof je wegzinkt in je zorgen. Besef dan dat God overal bij je is. Dat helpt heel concreet.

Deel:

Liever luisteren dan lezen?

Onderaan dit artikel vind je een luisterlinkje!

Tijden van crisis versterken de emoties. Ik merk dat mensen sneller geïrriteerd zijn, op straat, maar ook in thuissituaties. Mensen liggen wakker en voelen zich verloren. “De muren vliegen op me af,” klaagde laatst een onbekende vrouw op straat tegen me, zomaar uit het niets. Des te belangrijker om juist nu onze emoties te kunnen beheersen. We hébben emoties, maar zíjn ze niet. Maar hoe doe je dat?

Uit je gevoelens stappen

Als ik de honderden gesprekken die ik als coach en pastor heb gevoerd samenvat, gaat het bijna steeds over ‘in’ je emoties zijn en daar ‘uit’ komen. Die beweging kunnen maken. Dat je écht voelt, maar ook vrijheid hebt te kiezen wat je daarmee doet. Dan héb je nog wel zorgen, maar je bént je zorgen niet meer. Je zinkt er niet in weg. Je kunt er kalmer over nadenken en een oplossing zoeken. Je ergert je vast nog, maar je doet niet kribbig en kunt rustig ingrijpen.

Kinderen vallen nog helemaal samen met hun gevoelens. Ze stuiteren van blijdschap naar woede en angst, en weer terug. Als volwassene kunnen we onze gevoelens bundelen. Ze vullen niet meer ons hele bewustzijn, maar we hebben enige afstand. Dat is wijsheid. Dat is vrijheid.

Lees ook: Gul blijven als het tegenzit
Lees ook: Gul blijven als het tegenzit

God is hier en nu

Wat daarin enorm helpt, is je te realiseren dat God hier en nu aanwezig is. God is ‘alomtegenwoordig’, met een ouderwets woord gezegd. Hij is overal. Echt overal. Hij doorschijnt alles. De ruimte waar je nu bent, is vol van God.
Er is veel, véél meer God dan heelal. We stellen ons stiekem God toch vaak voor als een onzichtbaar wezen ergens in onze werkelijkheid. En God is zeker onzichtbaar en ook persoonlijk. Maar Hij is eerder de oceaan, en dit heelal is een belletje daarin. Hij is eeuwig groot. Wij, zo zegt Paulus, “bewegen in Hem en zijn in Hem” (Handelingen 17:28).

God ervaren is simpelweg: aan God denken

Aan God denken is genoeg

We denken vaak dat God ervaren met heftige gevoelens gaat. Dat kan. Maar het hoeft niet. Echt niet. Soms zelfs juist niet. God ervaren is simpelweg: aan God denken. Beseffen dat Hij hier en nu is en dat Hij de hele ruimte vult, dat Hij in jou is, dat Hij alles omvat. Stel je voor dat alles doorschenen wordt met een heilig licht. Dat is God ervaren.
Is het zo simpel? Ja. Laten we geen voorwaarden stellen aan het ervaren van God. God is er en Hij laat zich vinden.

Rust vinden bij God

De grote crisis van het christendom gaat niet over waarheid, maar over relevantie. Dé vraag is niet of God bestaat, maar of geloven verschil maakt. Dat hoor ik ook weer veel de laatste tijd: eigenlijk heb ik nu niet zo veel aan mijn geloof… Als ik mensen vraag naar wat ze wel kunnen met hun geloof, is het antwoord dat ik het meeste krijg: rust. Ik vind rust bij God.
Zo werkt het. Als je beseft dat God – die eeuwig licht is, die totale liefde is – hier en nu alles vul, dat maakt kalm. Dan verdwijn je niet ‘in’ je emoties, maar kun je er ‘uit’ stappen. Je wordt rustiger en vrijer om te kiezen.

Zo vaak mogelijk even aan God denken. Dat is verreweg het belangrijkste om rustig en wijs met je emoties om te gaan.

Beeld: Shutterstock

Lees ook: De oude kunst van het klagen
Lees ook: De oude kunst van het klagen

Geschreven door

Reinier Sonneveld

--:--