Ga naar submenu Ga naar zoekveld

'Homohuwelijk geen enkel probleem in onze kerk'

Open brief predikanten

Predikanten en kerkelijk werkers in de Protestante Nederlandse Kerk (PKN) laten in een open brief in Trouw weten dat ze geen onderscheid maken tussen verschillende relatievormen. Ze benadrukken dat in hun kerk het homohuwelijk geen enkel probleem is.

Deel:

De brief is een initiatief van Op Goed Gerucht,een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen. Ze reageren op het recente besluit van het landelijke kerkbestuur om het onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en andere levensverbintenissen te handhaven.

Inclusieve kerk

"Door het besluit dat nu is genomen," zo is in de brief te lezen, "zou de indruk kunnen ontstaan dat de PKN als geheel onderscheid blijft maken tussen homo's en hetero's, tussen het huwelijk tussen man en vrouw en dat tussen twee mannen en vrouwen. Die indruk is onjuist. Velen binnen de PKN betreuren dit besluit, omdat we staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is. Wij willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen."

Inmiddels is de brief door honderden predikanten en kerkelijk werkers ondertekend.

Open brief aan de Nederlandse samenleving

Wij, predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk Nederland (PKN), willen met deze open brief een krachtig, positief signaal geven. Wij willen uitspreken dat wij staan voor een inclusieve kerk, die geen onderscheid maakt tussen verschillende relatievormen.

De aanleiding voor deze open brief is het besluit, dat de synode van de PKN op 15 november 2018 nam, om het onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en andere levensverbintenissen te handhaven.

Wij betreuren het, dat voorstellen om de kerkorde op dit punt te wijzigen zijn weggestemd, uit angst voor onrust en verdeeldheid binnen de kerk. Wel is er in een toegevoegde tekst uitgesproken, ‘dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen.’

Echter, door het besluit zoals dit nu is genomen, zou de indruk kunnen ontstaan, dat de PKN als geheel onderscheid blijft maken tussen homo’s en hetero’s, tussen het huwelijk tussen man en vrouw en dat tussen twee mannen of twee vrouwen.

Die indruk is onjuist. Velen binnen de PKN betreuren dit besluit, omdat wij staan voor een open kerk waarin iedereen welkom is, waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende relatievormen. Een kerk waarin de liefde voluit, veelkleurig gevierd mag worden, waarin mensen zich uitgesproken gezegend mogen weten met elkaar. Waarin Doop, Avondmaal en kerkelijke ambten open staan voor iedereen.

Wij vinden het belangrijk dat dit geluid ook gehoord wordt. Daarom deze open brief, waarin wij een positief geluid willen laten horen: welkom in onze kerk!

--:--