Kerk plant bos langs de IJssel

26 januari 2021 | Leestijd 2 min

In Zwolle is een bijzonder bos aangeplant: dankzij een collecte van de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerk groeit in de uiterwaarden van de IJssel een piepjong ooibos.

Het gaat om duizend jonge boompjes die een plek hebben gekregen in het natuurgebied Schellerwaarden, vlakbij de bekende Hanzeboog over de IJssel. De boompjes zijn door kerkelijke vrijwilligers aangeplant.

#Arochaplantbomen

Deze boomplantactie kwam tot stand in samenwerking tussen een groene werkgroep in de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle en de plaatselijke A Rocha werkgroep. Vrijwilligers van A Rocha beheren samen met een boer het natuurgebied Schellerwaarden. ‘In dat gebied was ruimte voor nieuw bos’, vertelt Wim Eikelboom van A Rocha Zwolle.

Bos voor biodiversiteit

Het kersverse bos langs de rivier dient meerdere doelen, legt Wim Eikelboom uit: ‘Met het planten van bomen geven we als kerk handen en voeten aan duurzaam leven. We leveren een kleine bijdrage aan het vastleggen van CO2. We komen tegemoet aan de wens van de provincie Overijssel voor meer bomen. Daarnaast dragen we bij aan biodiversiteit langs de IJssel. We verbeteren met het bos het leefgebied voor onder meer ree, otter en bever. En door de bloei en vruchten van de bomen en struiken ontstaat er voedsel voor vlinders, insecten en vogels. Dit biedt bijvoorbeeld kansen voor de superzeldzame sleedoornpage.’

Nieuw bos

In afstemming met Rijkswaterstaat en met buurtbewoners is de preciese plek van het nieuwe bos bepaald. Het gaat om zogeheten hardhout ooibos, dat is een vrij zeldzame bosvariant in Nederland.
Langs de rivieren zijn de afgelopen eeuwen veel bossen verdwenen, omdat Rijkswaterstaat bossen als belemmering ziet voor de hoogwaterveiligheid. Op enkele plekken zijn bossen wel toegestaan. Wim: ‘Het Zwolse hardhout ooibos bestaat uit inheemse boomsoorten zoals de fladderiep, linde, zomereik, zoete kers, meidoorn en sleedoorn. Dat levert op den duur een rivierbos op met hoge natuurwaarden, dat vrij zeldzaam is in ons land.’

Alles over:

Duurzaam leven