Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Kerkgangers missen fysiek bijwonen diensten het meest

Samen zingen wordt ook gemist

Kerkgangers hebben het afgelopen coronajaar voornamelijk het fysiek bijwonen van kerkdiensten gemist, zo geeft bijna de helft van de 2000 ondervraagden aan in een onderzoek van Actie Kerkbalans. Een jaar eerder werd het samen zingen nog het meeste gemist onder gelovigen. Dit staat met 39 procent nu op plek twee. Het missen van mede-kerkleden (28 procent) staat op plek drie van gemis.

Deel:

In 2020 werden de fysieke ontmoetingen nog door 34 procent gemist, waar dat in 2021 is gestegen naar 48 procent. Een nagenoeg even groot percentage van de ondervraagden zegt kerkdiensten via livestreams gevolgd te hebben en dat werd door bijna 70 procent van hen gewaardeerd. Toch wil nog niet de helft van de kerkgangers alleen online betrokken zijn. Toen kerken geheel of gedeeltelijk gesloten moesten blijven vanwege de coronamaatregelen, werden in veel gemeenschappen streams als alternatief voor het fysiek bijwonen van diensten aangeboden.

"Juist het ‘samen kerk-zijn’ heeft grote waarde", duidt een woordvoerster de uitkomsten. "Dit laat zien dat kerkgangers digitale vieringen waarderen wanneer het niet anders kan, maar liever terugkeren naar fysieke samenkomsten zodra de crisis voorbij is", duidt de woordvoerster de uitkomsten. Dat geldt voor 63 procent van alle ondervraagden. Bijna 40 procent behoudt wel graag de mogelijkheid om een dienst op een later, zelfgekozen tijdstip terug te kijken.

Het onderzoek is in opdracht van Actie Kerkbalans door panelbureau Citisens uitgevoerd onder 2000 mensen die lid zijn van de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland of de Evangelische Broedergemeente. Actie Kerkbalans is een jaarlijkse inzamelingsactie van de vier kerkgenootschappen in januari voor het behoud van kerkgebouwen en kerkelijk werk.

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--