Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Je bent niet wat je denkt

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Je bent niet wat je denkt – PopUpGedachte 25 juni 2020

Je bent waarschijnlijk veel leuker dan je denkt. Op een enkele uitzondering na. Je weet wel, dat je een grap maakt, keihard moet lachen en het om je heen stil valt omdat niemand het begrijpt of grappig vindt. Dan ben je even niet zo leuk als je denkt. Dat kan. Maar meestal ben je veel leuker dan je denkt.

Oh, en je bent waarschijnlijk ook slechter dan je denkt. Er hoeft maar op de juiste knoppen gedrukt te worden, van onzekerheid, frustratie, angst of wat dan ook, en je staat versteld wat er voor lelijkheid uit jezelf naar boven kan komen. Ja toch? We zijn niet wat we denken over onszelf. We zijn ook niet zo gelovig als we denken. En meestal ook niet zo ongelovig als we denken. Eindeloos veel mensen kwam ik al tegen die niks met God te maken willen hebben en zichzelf ongeschikt achten voor geloven, de Bijbel irrelevant verklaren en toch stampend vol zitten met geloof, hoop en liefde. Daar zit dan toch iets scheef? Ze hebben God en de hele santenkraam aan de dijk gezet en menen dat dit is omdat ze niet geloven. Het lijkt er soms echter verdraaid veel op dat ze dit deden omdát ze geloven. Omdat ze geloven dat het groter, liefdevoller, eerlijker, opener en reëeler moet zijn – dat geloof – dan ze tot nog toe voorgeschoteld hebben gekregen. We zijn niet wat we denken. De lezing van vandaag zegt:

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, “

Waarbij ‘koninkrijk der hemelen, niet gaat over het gouden ticket naar een vaag zwevend hemelrijk ergens buiten deze aarde, maar eerder over een manier van leven, een harmonie tussen het hemelse en aardse, verbinding met het goddelijke, god zelf, hier en nu. Maar die wordt dus niet per se ontsloten door vrome woorden, vrome handelingen of vroom gebed. De atheïstische vriendin die hoofdschuddend de vrome goegemeente in haar dorpje naar de kerk ziet gaan, die zich met de nek aangekeken voelt omdat ze anders is dan zoveel anderen, luidruchtiger, dwazer, niet in het gareel, ze spuugt op de vrome houding en het zal van haar kant allemaal niet geheel evenwichtig gedacht zijn, maar het is niet meteen beklonken dat degene met de Bijbel in de arm meer in verbinding staat met de Eeuwige dan de op de grond spugende criticaster.

Dus niet wat je denkt, niet wat je zegt. Maar wat dan? Jezus van Nazareth is er vanochtend vrij helder over. Niet iedereen die zegt ‘Heer, Heer’ maar degene die de wil van wat Jezus ‘De Hemelse Vader’ noemt, dóet. Wil je weten wat je gelooft, wie je bent, kijk dan wat je doet. Niet alleen naar wat de ander doet, maar ook naar wat jijzelf doet. En wil je iets anders geloven, hopen, liefhebben – ga dan wat anders doen. Er ligt zoveel kracht in de handeling. Je wordt niet fit door heel lang over gezond leven na te denken en als je dan gezond bent, te gaan hardlopen omdat je het nu vast wel kunt. Het is andersom. Je begint met hardlopen en dan langzaam begint je lijf te wennen aan die activiteit en past zich aan. Langzaam wordt het onderdeel van je leven. We leren de liefde niet door ze te overwegen, analyseren, onderzoeken. Niet als eerste. Liefde leer je kennen door liefde te doen – oh, en God is liefde, zeggen ze.

Jezus zegt: “Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand.”

Christendom, spiritualiteit, geloof, hoop, liefde – erover dromen, erover denken, erover lezen, het is allemaal hartstikke relevant, maar er hoeft maar storm op te steken en het is weg. De simpele handeling van degene leren liefhebben die niet tot je vriendenkring hoort, de andere wang toekeren, leren vergeven, zorg dragen voor iemand die het nodig heeft – alles wat Jezus heeft opgesomd in de hoofdstukken voorafgaand aan deze uitspraak, de hele zogenoemde Bergrede – in het doen ervan zit de fundering van je leven. Het langzame, geduldige werk van een fundering aanleggen in rotsgrond.

Tot zover vandaag. Een hele goede donderdag gewenst. En stevig doortimmerde vrede, en alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--