Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Een ander mens worden begint bij de ander

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Een ander mens worden begint bij de ander – PopUpGedachte 9 maart 2020

Je zou het wel willen, hè, soms. Dat je een ander mens was. Niet totaal iemand anders, per se. Maar dat gewoon die rottige trekjes niet meer bij je horen. Dat die ene neiging gewoon niet meer onderdeel van je was. Dat gepieker dat je doodvermoeid kan maken, terwijl anderen soms zo eenvoudig lijken te leven. Dat kritische op jezelf, die eindeloze oordelen. Kon je maar wat gemakkelijker zijn tegenover jezelf, wat losser. Maar hé, je bent nou eenmaal perfectionist. En zuchtend ga je weer verder. Je zou soms een ander mens willen zijn.

In de tekst van Jezus van Nazareth van vandaag wordt niet opgeroepen om dan jezelf op de divan van de psychiater te leggen, al zou dat een prima idee kunnen zijn. Er is ook een andere weg, met directer profijt. En dat is via de ander.

Ooit gebruikten we voor een installatie op een festival de quote: the shortest way from the self to the self is via the other. De kortste weg van jezelf naar jezelf is via de ander. Ik vind dat een mateloos intrigerende gedachte en passend bij een theologie waarin de wereld gebouwd werd met mensen die intens hecht aan elkaar verbonden lijken te zijn of te kunnen zijn – en die elkaar nodig hebben.

Dit staat er vanochtend: “In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhar­tig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeelt niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, gestamp­te, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken.'”

Dit is allereerst een mooie opdracht. Wees barmhartig want de Eeuwige is dat ook. Ergens verderop staat: als de Eeuwige zijn zon op laat gaan over goede en slechte mensen, wat staat jou dan te doen, hè? Onrecht moet altijd benoemd, maar denk aan de zon. Vergeet die vooral niet.

Als je de zinnen daarna nog eens onder de loep neemt, zou je dit kunnen zeggen: wil je van je zelfveroordeling af? Hou dan op met het oordeel over anderen. Wil je vrij worden, spreek dan vrij. Heb je iets nodig? Leer dan geven. Want wat je geeft, zul je ontvangen.

Ik weet niet of dat laatste werkt in een mathematische samenleving als de onze. Dat je het geven gaat beschouwen als investering, dat je boeken gaat bijhouden. Punt is misschien dit: dat als je geeft met boekhoudkundige precisie gericht op het ontvangen van gelijke munt, dat die manier van omgaan dan ook op jou toegepast zal worden.

Veroordeelt niet, dan zult u niet veroordeeld worden. Spreek vrij en u zult vrijgesproken worden. Wilt u een ander mens zijn, wees dan een ander mens naar anderen. Weiger om nog een ander te veroordelen en ontvang een ruimte in je eigen hoofd en hart en leven. Besluit dat een ander vrij is om te voelen wat hij of zij voelt en ontvang de vrijheid om zelf te voelen wat je voelt. Begrijp de ander in zijn of haar situatie en ontdek begrip voor jezelf in je eigen situatie. Wees barmhartig – naar de ander, naar jezelf – zoals de Eeuwige dat is.

Het is een soort psychologie waar je maar net in moet geloven. Het effect is in elk geval dat we wat minder eindeloos wroeten in onszelf en wat meer de ander geven wat we zelf verlangen. Als de hele wereld bezig is de ander te geven wat ze voor zichzelf verlangt, dan zijn er een hoop mensen goed bezig.
Als ik allereerst aan mezelf moet denken, dan is er maar één mens die allereerst aan mijzelf denkt. Als ik allereerst de ander voor ogen heb, dan zijn er honderden anderen om mij heen die allereerst mij voor ogen hebben (en nog honderden anderen). Het is op z’n minst een stuk gezelliger.

Natuurlijk kun je totaal jezelf voorbijlopen of in de hunkering om gezien te worden alleen maar de ander dienen en daardoor opbranden. Maar de basis wordt hier buiten jezelf gelegd, steeds opnieuw. Vanuit dit principe: jij wordt wel gezien, met barmhartigheid, bewogenheid en bevrijding. Nou ga de ander op die manier zien – en zo leer je het voor jezelf ontvangen.

Tot zover vanochtend. Een hele goed begin van de week gewenst op deze maandag. En vrede en alle goeds.

(Ps. Crowdfunding is nog een aantal dagen aan! Op www.rikko.nl)

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--