Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Wat liefhebben is

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Wat liefhebben is – PopUpGedachte vrijdag 21 mei 2021

Nog even de diepte in dan maar, zo aan het einde van de week. De laatste PopUpGedachte voordat het nogal onstuimige en vrij frisse Pinksterweekend begint. En het gaat dan vandaag over liefhebben. Niet per se mijn keuze, maar de lezingen van de dag, hè? Ik geef mezelf maar de keuze uit drie teksten, de drie die gelezen worden in de katholieke mis vandaag. Een oud leesrooster en het is de uitdaging om daar dan iets mee te doen zo tussen zes en zeven ’s ochtends. Om te zien of er iets uit oplicht, wat mee te nemen is de dag in.

Vandaag dus wat liefhebben is. En we hebben daar heus een idee van: dat je iemand waardeert, gelukkig wil zien, zorg draagt voor, vlinders, emoties, kiezen voor de ander en zo nog een heel aantal licht vage, maar mooie categorieën. De romantische liefde is een specifiek uitstapje van liefde en dat even niet de focus vandaag, als we liefde uitbreiden naar vriendschap, naar familie, wat ís liefde dan?

In de Bijbelse teksten gaat het de hele tijd over God liefhebben. En je vraagt je soms af wat dát dan is. Dat is niet per se een romantische liefde, het is een liefde voor iets wat niet zichtbaar is, het heeft iets te maken met vertrouwen en met wat je doet qua keuzes in het dagelijks leven – daaruit kan dan blijken dat je God zou liefhebben – maar wat een lastige categorie. God, überhaupt, maar dan ook nog dat liefhebben eraan vastplakken als een soort opdracht.

Er zit mogelijk in de tekst van vanochtend een sleutel. Het is een cryptische dialoog waarvan ik nooit precies wist wat je ermee kon. We weten veelal wel dat Petrus even niet de stoere man was toen JC berecht werd. Hij ontkende drie keer, met bezweringen en al, die man te kennen. Hij had van zichzelf niet verwacht dat hij zo ’n lafbek zou kunnen zijn. Na Jezus dood verschijnt Jezus weer opnieuw en gaat een gespek aan met Petrus. Hij vraagt hem simpelweg: Heb je mij lief? En dat vraagt hij niet maar één keer. Heb je mij lief? En dan zegt Petrus

Ja Heer, Gij weet, dat ik U bemin.' Jezus zei hem: 'Weid mijn lammeren.' Nog een tweede maal zei Hij tot hem: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief? ', waarop deze antwoordde: 'Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.' Jezus hernam: 'Hoed mijn schapen.' Voor de derde maal vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?' Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: 'Hebt ge Mij lief?' en hij zeide Hem: 'Heer, Gij weet alles: Gij weet dat ik U liefheb.' Daarna zei Jezus hem: 'Weid mijn schapen.

Wat gebeurt hier in vredesnaam? Waar gáát deze scene over? Drie keer verloochenen, drie keer liefhebben, nou opgelost? Augustinus schrijft hierover en zegt dit: liefhebben van JC gaat niet over iets wat de rabbi van jou wil hebben. Liefhebben is niet iets waar hij zich dan gelukkig door zou moeten voelen of gesteund. Liefhebben van de Eeuwige heeft een heel duidelijke opdracht bij zich: zorg voor degenen waar de Eeuwige voor wil zorgen. Zorg voor degenen waar Jezus van Nazareth zich normaal gesproken toe zou wenden.

Wat is dan die liefde? Het gaat niet om emoties, al is het superfijn als je iets kunt voelen van die brandende energie, die innerlijke toewijding aan het Goede, aan een aanwezigheid buiten, in en dwars door deze werkelijkheid. Maar het gaat niet om die gevoelens, het gaat ook niet om wat je dan zou willen doen voor die Eeuwige, om je godsdienstigheid, het gaat enkel en alleen, drie keer achter elkaar, over degenen waarover de Eeuwige zich zorgen maakt, voor wie hij wil zorgen.

Wat liefhebben is? Misschien wel dit: meedoen in de levenstaak van de ander. In het geval van Jezus van Nazareth, de zorg voor de outsider, de zieke, de eenzame. Wie gelooft, heeft lief, wie liefheeft, zorgt. En dat is niet eens zorg voor de ander per se, maar zorg voor datgene wat de ander is toevertrouwd. Zorg voor degene en datgene waar de ander voor zorgt. Zo kan liefde voor je ouders zorg voor jezelf betekenen. Liefde voor een vriend die boer is, kan zomaar betekenen dat je komt helpen op de boerderij. Simpel. Liefde voor de man van Nazareth betekent dat je zorgt voor degenen voor wie hij zorg draagt.
 

Tot zover de PopUpGedachte van vanochtend. Een hele goede vrijdag, een heel goed Pinksterweekend en tot de eerste nieuwe werkdag dan maar weer: dinsdag! Vrede gewenst, en alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--