Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Niet helemaal van deze wereld

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Niet helemaal van deze wereld – PopUpGedachte woensdag 19 mei 2021

Te goed voor deze wereld, dat kan. Een beetje van de wereld zijn, ook zoiets. Het verlies van contact met de aarde, het is niet realistisch of je hebt een tik gehad waardoor je niet helemaal meer bij positieven bent. En om te overleven in deze wereld, heb je het nodig om bij je positieven te zijn. En te goed voor deze wereld, dat zal je duur komen te staan. Sommigen zijn gewoon te aardig, te dromerig, te wat dan ook – en daarmee zijn ze niet helemaal van deze wereld.

Precies het idee, zegt Jezus van Nazareth. Hij spaart mensen die niet helemaal van deze wereld zijn. Hij leidt mensen op, zodát ze niet helemaal van deze wereld zijn. En dan gaat het er niet om dat ze moeten loskomen van de grond, dat ze niet goed zouden zijn voor deze wereld, dat ze naar een hemel zouden willen weg van de verdorven aardkloot. Integendeel, het zijn mensen die precies zó niet helemaal van deze wereld zijn als we het bedoelen in die uitdrukking ‘niet helemaal van deze wereld zijn’

Het gaat dan om deze wereld als gedachteneenheid, als een manier van denken en doen. Het gaat om de wereld als plek waar we onze plek verdedigen en waar we weten wat het waard is om voor te vechten en waar we ons domweg bij neer moeten leggen omdat het nou eenmaal zo is. Een wereld waarin succes erg belangrijk is en falen gevaarlijk – is het niet fysiek gevaarlijk, dan wel mentaal. Een wereld waarin mooi en gelukkig en welvarend de top is en lelijk en ongelukkig en te weinig geld een onoverkomelijk probleem. Waar je ten koste van anderen mag leven, want wat moet je anders. Díe wereld.

De wereld waarin ik een dakloze geld weiger, want anders gaat hij er toch drugs van kopen. Die beroerde gedachtenwereld. De wereld waarin ik ten koste van geliefden dichtbij grote projecten oppak ver weg. Die wereld. Het is allemaal zo dichtbij ons en zo vanzelfsprekend.

Tot er een andere geest inbreekt, een andere gedachtenwereld. Waarin er woede of frustratie ontstaat over het feit dat we in een wereld leven waarin een dakloze zou moeten bedelen om een beetje geld. Dat is niet hoe mensen onderling zijn bedoeld. En waarin geliefden dichtbij onderdeel zijn van dat grote project en moeten kunnen rekenen op onvoorwaardelijkheid – ook al betekent dit niet dat je altijd thuis bent. Een andere wereld, waarin het niet meer vanzelfsprekend is om geld te verdienen of gelukkig te zijn of zelfs maar mooi. Waarin de logica van realiteitszin voortdurend weer wordt bevraagd – want het kan wel niet anders kunnen, volgens degenen die de touwtjes in handen hebben, maar daarmee is het nog niet goed of zelfs maar in de verste verte ok! Dus is er protest en aanklacht en verzet tegen onrecht, neerbuigendheid, mismanagement. En dat resulteert in strijd, van binnen en van buiten. Dit staat er in het gebed van de man van Nazareth vandaag, als hij de Eeuwige toespreekt en iets over zijn leerlingen zegt – in het bijzijn van die leerlingen:

Ik heb hen uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.

Niet vertrekken uit deze wereld, met je aandacht en je lijf. Het is de idee om middenin die wereld niet helemaal van deze wereld te zijn. Dat levert haters op, natuurlijk. Daarom een gebed om bewaard te worden voor het kwaad en de bevestiging dat zij, zijn leerlingen, niet helemaal van deze wereld zijn.

Sommigen zullen zeggen ‘te goed voor deze wereld’ – maar dat is het niet. Het is juist een herinnering aan hoe de wereld misschien ook kan zijn als we het risico nemen, als we durven verliezen, als we durven arm zijn, als we durven onze eigen lelijkheid onder ogen te komen. Als het succes op het spel mag staan, de welvarendheid en de schoonheid. Dat is de enige weg naar iets van succes voor de mensheid samen, naar een welvarendheid in spirituele zin en naar schoonheid, innerlijke schoonheid.

Tot zover over niet helemaal van deze wereld zijn. Een hele goede woensdag gewenst, morgen weer een nieuwe popupgedachte – en voor nu: vrede gewenst, en alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--