Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Leuke bijbel-weetjes!

Reinier Sonneveld: “Altijd handig om je dominee of voorganger af te troeven”

Hier een paar leuke weetjes over de Bijbel. Altijd handig om je dominee of voorganger af te troeven!

Deel:

Het kortste én middelste hoofdstuk
Het kortste hoofdstukje in de Bijbel is tegelijk precies de middelste. Het gaat om Psalm 117, in het Hebreeuws slechts vijftien woorden (in het Nederlands drieëntwintig):

Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!

Het langste hoofdstuk
Het langste hoofdstuk in de Bijbel is Psalm 119 (dus vlak na het kortste hoofdstuk, Psalm 117). Dit is een uitvoerige lofzang op de wet van Mozes. Deze psalm telt 176 verzen en 22 strofen. Die beginnen elk met een volgende letter uit het Hebreeuwse alfabet. Het langste hoofdstuk uit het Nieuwe Testament is Lucas 1, dat in 80 verzen het kerstverhaal vertelt.

Het kortste vers
Het kortste vers van het Nieuwe Testament telt vijftien letters in de oorspronkelijke tekst en staat in 1 Tessalonicenzen 5:16: “Ken altijd vreugde.” In veel vertalingen telt een ander vers echter de minste letters, namelijk Johannes 11:35: “Jezus huilde.” Beide teksten zijn inspirerend, maar - boeiend genoeg - ze botsen onderling…

Het langste vers
Het langste vers in de Bijbel is Ester 8:9. Het gaat over de bevrijding van Joden in ballingschap: “Meteen daarna, op de drieëntwintigste dag van de derde maand, de maand siwan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Mordechai het wilde en dat gericht was aan de Joden, aan de satrapen en de gouverneurs, en aan de hoofden van alle provincies, van India tot Nubië, honderdzevenentwintig provincies. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal, ook voor de Joden in hun eigen schrift en hun eigen taal.”

De langste zin in de Bijbel is van (hoe kan het ook anders?) Paulus en staat in Efeziërs 1:7-12. In de meeste moderne Bijbelvertaling is deze zin opgeknipt in leesbare stukjes, maar in deze oudere vertaling bijvoorbeeld nog niet (wie snapt dit in één keer?): “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd.” Mama mia!

Het middelste vers
In veel versies telt de Bijbel in totaal 31.102 verzen. Omdat dit een even getal is, is er niet één middelste vers, maar twee. Het gaat om het begin van de prachtige Psalm 103:

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Het langste woord
Het langste woord van de hele Bijbel is maher-shalal-hash-baz. Het staat in Jesaja 8:1 en betekent zoiets als Haastbuitspoedroof. In moderne Bijbelvertalingen wordt daar iets van gemaakt als “Haastige buit, spoedige roof”.

Auteur: Reinier Sonneveld

Geschreven door

Reinier Sonneveld

--:--