Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Moeten we strijden met de boze?

5 inzichten in de geestelijke strijd

Iedereen maakt wel eens moeilijke en pijnlijke dingen mee. Dit kan je laten twijfelen aan jezelf, de mensen om je heen, en zelfs aan God of je geloof. In Efeziers 6 noemt de Bijbel het leven een geestelijke strijd. Tegenstanders worden 'kwade geesten in de hemelsferen' genoemd. Dat klinkt angstaanjagend. Moeten we strijden met de boze? Hoe dan? En kunnen we die strijd overwinnen?

Deel:

In een korte serie artikelen belicht Roeland Klein Haneveld de verschillende kanten van de strijd met de boze. Inzicht kan je namelijk helpen het leven niet zwaarder te maken dan het is. Het kan je ook uitzicht geven op overwinning: de vreugde van het leven ervaren ondanks de moeiten die er ook zijn. De volgende 5 inzichten helpen je om meer zicht te krijgen op je eigen situatie. Hopelijk helpt het je deze te aanvaarden en mogelijk te veranderen.

Inzicht 1: Het leven is niet volmaakt
De aarde was heel goed na God zijn schepping. Maar daarna is er mede door de mens wel het een en ander misgegaan. Hierdoor ervaren we op vele terreinen van het leven de onvolmaaktheid.  Lees meer -->

Inzicht 2: Satan; een overwonnen vijand
Als je echt mens wilt zijn door met God te leven – want zo had God de mens bedoeld – zul je het leven ervaren als een geestelijke strijd tegen boze machten. Kun je in die strijd overwinnen? Het antwoord is een volmondig "Ja, want de vijand is al overwonnen". Lees meer -->

Inzicht 3: Een brullende leeuw?
Satan is actief bezig slachtoffers te maken. Alle mensen hebben indirect met de verleidingen van satan te maken. Want al weet hij dat hij het onderspit zal delven tegen Jezus, zolang hij nog kan zal hij proberen mensen van God af te houden. Hij is een brullende leeuw, maar tegelijk een kat in het nauw. Lees meer -->

Inzicht 4: Bevrijding van boze machten
Het leven is een strijd waarin we hebben af te rekenen met allerlei dingen die ons overkomen. Om niet in bitterheid te verzanden is het nodig om op een nieuwe manier te leren denken over onszelf, de ander, de omstandigheden, of God.
Maar als je nu door occultisme direct met de wereld van de duivel in contact gekomen bent? Kun je daar dan nog vrij van komen?  Lees meer -->

Inzicht 5: Staan in de vrijheid
Door de gedachte aan een geestelijke strijd tegen boze machten kun je in een kramp schieten, waardoor je overal boze geesten ziet. Bij jezelf en bij anderen.
Hoe ga je nu op een verstandige manier met dit onderwerp om en met situaties waarin je vermoedt, dat mensen te maken hebben met een directe interventie van satan in hun leven? Lees meer -->

--:--