Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Bid ook mee op zaterdag 15 januari 2022

Op 15 januari is het Nationaal gebed als start voor de Week van het gebed van 16 tot en met 23 januari 2022.

Deel:

Aan de vooravond van de Week van gebed voor de eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

Live programma en gebed

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland,Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen

Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuismeedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes of – mede-afhankelijk vande dan geldende maatregelen – met de geloofsgemeenschap.

Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voorganger van de multiculturele kerk Hoopvoor Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit initiatief.“De coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenopkomt de polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp. Het is goedals we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede inonze harten en voor ons land.”

Voorafgaand aan en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitalegebedsmuur geplaatst worden of op social media met de hashtag #nationaalgebed.

Aansluiten bij eerdere gebedsinitiatieven

Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke tradities(online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen gezamenlijk voorbede dedenvoor de bestrijding van de pandemie en voor iedereen die hierdoor geraakt werd. HetNationaal Gebed bouwt voort op deze voorgaande gebeden en luidt tevens dejaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen in. Daarin bidden christenenvan 16 t/m 23 januari samen voor eenheid, wijk en wereld.

Nationaal gebed

Een eerder Nationaal Gebed werd georganiseerd op 18 maart 2020, aan het beginvan de coronacrisis in Nederland. Via verschillende kanalen deden meer danhonderdduizend Nederlanders mee door gebedspunten aan te dragen en/of mee tebidden.

Nodig anderen uit om mee te bidden
Nodig anderen uit om mee te bidden

Bekijk handige downloads op de site van Nationaal Gebed.

--:--