Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Nieuw lied 'Huis van gebed'

Een lied van Mozaiek Worhip en InSalvation

Met dit nieuwe lied spreken Mozaiek Worship en InSalvation het verlangen uit voor vernieuwing en herstel van de kerk in Nederland.

Deel:

Het is niet moeilijk om tegenwoordig te bedenken hoe de kerk van Christus onder druk staat. Zelfs het samenkomen in Gods huis is nu nietvanzelfsprekend over de hele wereld. Maar juist kerken kunnen een licht van hoop zijn in de duisternis. Tijdens de Week van Gebed (16 – 23 januari) bidden christenen wereldwijd voor eenheid. Op zondag 16 januari presenteerden Mozaiek Worship en InSalvation gezamenlijk ‘Huis vanGebed’: een nieuw lied voor de kerk van Nederland, vol verlangen om haar als bron van hoop, herstel en vernieuwing te zien.

Verlangen

‘Huis van Gebed’ werd geschreven door Jafeth Bekx van InSalvation en Kees Kraayenoord van Mozaiek Worship en werd mede vertaald door Harold ten Cate. “Toen Jafeth het idee deelde voor een lied over de kerk als huis van gebed, was ik gelijk enthousiast” zegt Kees.“In Mozaiek leeft al jaren een sterk verlangen om als kerk ook een huis van gebed te zijn.We geloven dat de kerk geroepen is om in alle tijden, en juist nu, handen en voeten te geven aan Jezus’ hoop. Tegelijkertijd zien we hoe de kerk aan invloed en kracht inboet.

Vernieuwing

Met dit lied wilden we de kerk woorden geven om terug te keren naar God, Hem te vragen om vergeving, vernieuwing en herstel. Zodat de kerk weer de beweging van herstel kan zijn waarvoor ze geroepen is.”In het lied komt dit verlangen op verschillende manieren naar voren. De tekst is deels gebaseerd op Ezechiël 37, waarin de roep klinkt tot opwekking. Mozaiek Worship en InSalvation namen gezamenlijk een clip op voor ‘Huis van Gebed’. Deze ging op zondag 16januari in première (‘Huis van Gebed’ video). En het maakte al meer mensen enthousiast vooreen beweging, zoals Jan Pool. Hij was organisator van Ik Kniel Neer, een recent initiatief om christenen in Nederland te verbinden en op te roepen om gezamenlijk te bidden voor de kerk. Nadat Mozaiek als kerk hier aan meedeed, ontstond het idee om Jan Pool een gebed te laten uitspreken in de opname van het nieuwe lied.

Samenwerking

Hoewel de afzonderlijke leden van Mozaiek Worship en InSalvation eerder al eens samenwerkten, is het de eerste keer dat de groepen gezamenlijk een lied schreven en presenteerden. “We hopen dat dit ook een impuls mag geven aan gebed. Dat kerken daardoor tot leven geroepen worden” zegt Jafeth Bekx. “We hopen dat mensen in gebed gaan verlangen naar hernieuwing en vol mogen zijn van de glorie van God, van Zijn Naam.We bidden dat kerken in heel Nederland tot een huis van gebed gemaakt worden!”

Wil je meer weten over Mozaiek Worship?
Wil je meer weten over Mozaiek Worship?
Wil je meer weten over InSalvation?
Wil je meer weten over InSalvation?
--:--