Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Protestanten zijn positiever, conservatiever en stemmen minder vaak op de PVV dan niet-protestanten

Deel:

Gisteren verscheen het onderzoek ‘Verschillend verbonden’, de nieuwe protestanten in beeld. Het is uitgevoerd door Motivaction in opdracht van de EO. Marieta las het door en beschrijft een aantal (opvallende) conclusies.

Er zijn 1 miljoen protestanten in de leeftijdscategorie 25-45 jaar. Dit zijn mensen die zich expliciet rekenen tot het protestantse geloof of de meer diffuse groep die zich tot het algemeen christendom rekent (maar niet naar de katholieke kerk gaat).

Binnen deze groep wordt er heel verschillend naar de Bijbel gekeken. Bijna een kwart (24%) heeft een klassieke Bijbelopvatting. Alles wat in de Bijbel staat, is ook daadwerkelijk gebeurd.
Een iets grotere groep, bijna een derde (30%), heeft een ‘geopenbaarde Bijbelopvatting’. Dat houdt in dat ze vinden dat de Bijbel een geïnspireerd boek is met overwegend verhalen die feitelijk zo gebeurd zijn, afgewisseld met (of vooral bestaand uit) verhalen die niet zo gebeurd hoeven zijn, maar wel een goddelijke symbolische boodschap of levensles bevatten.

De Bijbel is soms waar en soms niet

Daarnaast is er nog een groep met een richtinggevende Bijbelopvatting (13%): ze zien de Bijbel als een gezaghebbend boek dat beschrijft hoe de schrijvers van toen over God dachten met waardevolle lessen. Of ze zien de Bijbel als gezaghebbend boek waarin verhalen staan die soms feitelijk gebeurd zijn, meestal niet echt gebeurd zijn, maar wel een goddelijke symbolische boodschap, levensles of bemoediging bevatten.

Dan is er nog een groep over: 20% van de protestanten heeft een relativerende Bijbelopvatting. Zij zien de Bijbel als inspirerend boek waar je het meeste aan hebt als je jezelf niet verliest in de vraag of het waargebeurd is of niet. Of ze zien het als een uniek boek van joodse schrijvers met intrigerende mythes en legendes. Of ze zien het als wereldliteratuur, waardoor ze hun culturele en religieuze achtergrond beter begrijpen.

Het homohuwelijk blijft lastig…

Uit het onderzoek blijkt ook dat protestanten iets conservatiever zijn ingesteld dan hun leeftijdsgenoten, maar ook hoger opgeleid. Ze wonen vooral buiten de grote steden, boven de rivieren. Ze zijn erg gericht op de familie, maar ook op de (lokale) gemeenschap.

Het homohuwelijk blijft een lastig onderwerp: 34% van alle protestanten vindt het absoluut acceptabel (in vergelijking: 61% van hun niet of andersgelovige leeftijdgenoten is ook die mening toegedaan). 17% vindt het onacceptabel, 14% vindt het moeilijk te accepteren. 21% kiest voor een neutrale houding en 14% vindt het enigszins acceptabel.

Een belangrijke drijfveer voor protestanten is naastenliefde, dat vinden ze heel belangrijk. Ze zijn bereid om bijvoorbeeld vluchtelingen op te vangen in Nederland, terwijl ze tegelijkertijd minder dan andere Nederlanders openstaan wat betreft het overnemen van andere culturele gebruiken.

Het stemgedrag op de PVV is onder protestanten fors lager dan bij niet-protestantse leeftijdsgenoten, vooral vanwege de relatieve populariteit van christelijke partijen. Ze maken zich wel zorgen: bijvoorbeeld over de geïndividualiseerde samenleving waarin onverschilligheid, egoïsme en gebrek aan normen en waarden de boventoon voeren. Met de stelling: ‘De islam vormt een bedreiging voor de Nederlandse identiteit’ is maar liefst 51% het eens (24% zeer eens), 19% is het daarmee oneens.

Wil je meer weten over het onderzoek? Hier kun je het downloaden.

Geschreven door

Marieta van Driel

--:--