Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Pasen: wat vieren we precies?

5 veelgestelde vragen over Pasen

Weet jij waar het Paasfeest eigenlijk over gaat en waarom dit feest voor christenen belangrijk is? Je leest het hier in de vijf veelgestelde vragen over Pasen.

Deel:

1. Waarom vieren wij Pasen?

Met Pasen wordt gevierd dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan.  Jezus was ter dood veroordeeld en werd gekruisigd, ook al had Hij niets misdaan. Joodse geestelijke leiders hadden een groot aandeel in dit proces. Zij wilden Jezus uit de weg ruimen omdat hij door zijn onderwijs en de wonderen die hij deed, veel aandacht trok. Mensen gingen in Jezus geloven. Dat wilden deze leiders verhinderen.

2. Hoe weet je zeker dat Jezus uit de dood is opgestaan?

Jezus heeft zich na zijn opstanding in een tijdsbestek van veertig dagen aan verschillende mensen laten zien. Deze verschijningen begonnen drie dagen nadat Jezus aan het kruis gestorven was. Een groepje vrouwen dat het graf van Jezus wilde bezoeken, zag Hem voor het eerst. Jezus sprak ook met hen. Op verschillende momenten liet hij zich daarna aan zijn volgelingen en zelfs aan een groep van 500 mensen zien. Veertig dagen lang ontmoette hij dagelijks zijn discipelen, die hij voorbereidde op hun taak om de 'goede boodschap’ te verspreiden als Hij er niet meer zou zijn.

3. Waarom is Pasen zo belangrijk?

De leiders van de Joden waren zich er niet van bewust dat zij meewerkten aan een plan van God. Het was juist de bedoeling van God dat Jezus zou sterven en dat hij daarna uit de dood zou terugkeren. Jezus, de Zoon van God, was naar de aarde gekomen om de gevolgen van fout gedrag van mensen op zich te nemen. Door dit te doen, kon de relatie tussen mensen en God opnieuw hersteld worden.

4. Is Pasen belangrijker dan Kerst?

Bij het Paasfeest wordt stilgestaan bij de kern van het christelijke geloof: Jezus die in onze plaats gestorven is en weer opstond uit de dood. Hierdoor liet Hij zien dat zelfs de dood niet het laatste woord heeft. Zonder Kerst, waar de geboorte van Jezus herdacht wordt, kon het nooit Pasen worden; Pasen geeft een diepere betekenis aan Kerst.

5. Hoe wordt Pasen gevierd?

Christenen komen altijd met Pasen samen. In een kerkdienst, die in veel kerken uitbundiger is dan overige diensten, wordt stilgestaan bij het Paasverhaal en bij de betekenis die de opstanding van Jezus nog steeds heeft. Vaak begroeten gelovigen elkaar met de zin: “De Heer is waarlijk opgestaan.” Daarmee bevestigen zij de uitspraak van de engel, die tegen de vrouwen die het graf bezochten vertelde dat Jezus was opgestaan. Hij zei: “Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien." (Matteüs 26: 6+7)


Tekst: Han Hoogendoorn en Nathalie van 't Slot

--:--