Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Rentmeesterschap: geloof-waardig!

Weerman Reinier van den Berg over GroenGelovig

Op 3 juni organiseert de ChristenUnie samen met onder andere Kerk in Actie, A Rocha, Micha Nederland en de Christelijke Hogeschool Ede het evenement GroenGelovig. De organisatoren noemen het een 'inspirerend, verbindend en praktisch event' voor christenen die in actie zijn of willen komen voor de schepping. Deze week schrijft een aantal hoofdpersonen van GroenGelovig een blog over geloof & duurzaamheid. Vandaag: Reinier van den Berg, sinds 1989 tv-weerman bij RTL 4.

Deel:

Koning David schoof het niet onder stoelen of banken. Hij kon intens genieten van de enorme schoonheid van de natuur. Hij schreef er prachtige liederen over die wij nog altijd zingen in de kerk. Eén van Davids bekendste psalmen over de grootheid van God, die te zien is in Zijn schepping, is misschien wel Psalm 104. Maar David beleed ook, dat God deze schitterende schepping heeft toevertrouwd aan de mens, zoals is te lezen is in Psalm 8:7.

De schepping zucht
We kunnen wel stellen dat de schepping zucht en beeft. Door toedoen van de mens. Er is wereldwijde luchtverontreiniging, ‘Plastic Soup’ in de oceanen, massale houtkap in de laatste regenwouden. Er zijn diersoorten die uitsterven en soms zelfs aardbevingen door onze honger naar fossiele brandstoffen zoals aardgas. En dan is er ook nog klimaatverandering.

Kunnen we het tij nog keren?

Waar ik vaak tegen aanloop, is dat er nog altijd veel onwetendheid is over de ernst van de situatie. Opmerkingen als "er waren altijd al klimaatveranderingen", of "over zure regen hoor je ook niemand meer" zijn niet van de lucht.

Ja, er waren altijd al klimaatveranderingen, al sinds het begin van de wereld. Die kunnen we ook netjes verklaren, ze hebben een volstrekt natuurlijke oorzaak. En ja, zure regen is nu gelukkig geen belangrijk thema meer door goed doorgevoerde maatregelen in met name de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Maar is daarmee alles koek en ei?

Klimaatverandering. Opwarming van de aarde. Er wordt veel over gesproken. Gediscussieerd. Is het allemaal echt wel zo erg? Reden genoeg om daar bij stil te staan. Om te kijken of het echt vijf over twaalf is op de klok van het klimaat. Zo ja, of de klok misschien nog kan worden terug gedraaid.

Warmterecords
Het jaar 2016 zal vrijwel zeker de kersverse mondiale warmterecords van respectievelijk 2014 en 2015 verbreken. Klimatologisch gezien gaat het hard met de opwarming. Een warmere wereld betekent niet dat het ook in Nederland voortdurend warmer is dan normaal. Als de wind in het voorjaar uit het noorden waait, zoals dit jaar gebeurde, kan het koud zijn. Eind april viel er zelfs nog sneeuw. Maar gemiddeld is het ook in Nederland al meer dan een volle graad warmer dan 50 jaar geleden. Dat is veel.

Overstromingen en woestijnvorming
Meer warmte betekent enerzijds meer verdamping. Meer water in de atmosfeer. Zwaardere buien. Meer overstromingen. En anderzijds, door uitdroging, ernstige problemen als woestijnvorming en bosbranden. Deze veranderingen in de beschikbaarheid van water kunnen ernstige gevolgen hebben voor de land- en tuinbouw. De bittere realiteit hiervan hebben we in de eerste helft van 2016 gezien in ondermeer India, Indonesië en tal van landen in Afrika. 

Smeltende gletsjers en ijskappen
De opwarming vertaalt zich direct in het snelle slinken van ’s werelds gletsjers en ijskappen. Ook de hoeveelheid zee-ijs neemt snel af. Gletsjers die verdwijnen hebben nu al, en zeker op langere termijn, desastreuze gevolgen voor de beschikbaarheid van water in lager gelegen bewoonde gebieden. Ook in ons land zal het karakter van de Rijn, als mengrivier, meer en meer veranderen in dat van een regenrivier. Een regenrivier is in droge tijden onbetrouwbaar als leverancier van water. Ook de reusachtige ijskappen van Groenland en Antarctica smelten snel. Landijs dat smelt veroorzaakt wereldwijd de stijging van de zeespiegel. Steeds meer deltagebieden en laaggelegen (vaak dichtbevolkte) regio’s worden in de loop van deze eeuw bedreigd door het oprukken van de zee. Ook in Nederland.

Vijf over twaalf
Is het vijf over twaalf? Ja, dat kunnen we wetenschappelijk onderbouwen. Maar het interessante is dat we de klok nog kunnen terugdraaien. Het is zelfs onze absolute verantwoordelijkheid om dat eensgezind en vastberaden te doen, nu het nog kan. Mocht dat schijnbaar een onbetaalbare uitdaging lijken: De kosten die we op tafel moeten leggen als we de klok niet terugdraaien, zullen veel hoger zijn. Onbetaalbaar zijn.

Rentmeesterschap
Het roer moet dus om. Laten we echt gaan zorgen voor de schepping. Voor alles wat leeft. We kunnen de klok terugdraaien naar vijf voor twaalf. En misschien wel kwart voor twaalf. Als we maar willen. En niet wachten op de buurman of maatregelen van hogerhand. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Oprecht rentmeesterschap. Dat maakt een christen pas echt geloofwaardig.

Sexy
Ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen. We hebben geen keus. Geen alternatief. Duurzaamheid moet een volkomen vanzelfsprekende lifestyle worden. Geen suf imago met geitenwollen sokken, maar hip. Modern. Jong. Sexy. Ik doe mee aan GroenGelovig, omdat ik geloof; yes we can!

Tekst: 
Reinier van den Berg

--:--