Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Overtuigd leven

Deel:

Rikko Voorberg geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

Overtuigd leven – PopUpGedachte vrijdag 19 mei 2017
De week komt tot een einde. En het is nogal een belangrijke dag vandaag. Hierna spring ik vrijwel direct in de trein naar Den Haag voor het Hoger Beroep namens stichting We Gaan Ze Halen versus de Staat. Weer zal de landsadvocaat aan de andere tafel zitten met stapels papieren en heldere argumenten waarom onze aanklacht toch echt aperte nonsens is. En aan onze kant onze advocaten, ook in toga met hun sluitende bewijsvoering. Tegenover ons drie rechters van het Hof die in hun wijsheid moeten gaan beslissen. Het gaat over de hoeveelheid vluchtelingen die Nederland beloofde over te nemen uit Griekenland en wij vinden dat ze zich niet aan hun beloftes houden. Dat zien zij anders, natuurlijk.

Maar voordat die zaak begint – eerst weer de teksten in. Me afvragen wat de oude wijsheden deze keer te zeggen hebben. Voor vandaag, voor ons, nu.

Dit staat er: ‘Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God’ – dit in het kader van niet oordelen over manieren waarop de ander het goede wil doen, god wil dienen, dat hart kun je toch niet begrijpen en eenheidsworst in vorm is niet waar Paulus op uit is. ‘Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God, maar wie twijfelt of hij alles mag eten is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld.’ So much voor de postmoderne lofzang op twijfel, die is niet helemaal aan Paulus besteed, lijkt het.

Het gaat over eten. Over het al dan niet eten van vlees in Rome, waar Paulus deze brief heenstuurt. Want vlees wordt hier via rituelen en zegenspreuken eerst aan de goden gewijd, dan mag het pas verkocht. De ene – bevrijd van het geloof dat goden en godjes uberhaupt bestaan – koopt zo’n stuk vlees, dankt God en zet z’n tanden erin. De ander wil er niets mee te maken hebben. Alles prima, zegt Paulus, maar twijfel niet. Eet niet omdat de anderen het eten en je het maar eens probeert. ‘wie twijfelt of hij alles mag eten is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet uit geloof voort en alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig.’

Van dik hout zaagt Paulus weer planken hoor. Wie twijfelt en toch doet ís al veroordeeld. Wat niet uit geloof voortkomt ís zondig. Lekker. Tenzij Paulus niet zo zwaar tilt aan zonde en oordeel omdat het toch wel gebeurt. Hij weet wat het is om fouten te maken en vergeven te worden. In elk geval is het statement wat hij hier nogal bruut maakt dat: wat je denkt, wat je overtuiging is, nogal relevant is voor wat je doet. En doe niet zomaar mee.

Wat zijn afgoden dan? Geld, seks, macht zeggen ze bij ons altijd he. En de een is inderdaad in staat om geld te hebben en er vrij van te zijn, om een hypotheek af te sluiten en zich vervolgens niet een slaaf van de bank te weten. De ander weet niet of hij of zij dat wel kan. Die moet dat dus niet doen. Seks idem dito. Wat is je overtuiging? Geloof je in de manier waarop je ermee omgaat? Of doe je maar wat? Wat je doet is minder relevant, maar met welk geloof, welke toewijding, hoop en liefde. Macht – wie twijfelt of een bepaalde hoeveelheid macht en gezag wel hem of haar vertrouwd is: niet doen. Ik ben ervan overtuigd in de PopUpKerk dat ik elke zweem van ik-weet-het-volg-mij moet vermijden, collega’s roepen juist dat je anderen voor moet gaan. En geen van beide is onwaar. Maar wat is het geloof erachter. Geloof dat dan ook wat je gelooft en handel ernaar.

In de tweede lezing wordt iets duidelijk van wat er gebeurt als je vol overtuiging handelt. Dat je kunt voelen in iemands aanraking of hij overtuigd is of niet. Jezus van Nazareth loopt met een duwende en trekkende menigte op en daartussen loopt een vrouw die ‘aan bloedvloeiing leed.’ ‘Ze had door niemand genezen kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven. Ze naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg: ’Wie heeft mij aangeraakt. Iedereen ontkende. En Petrus Zei: Meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen.’. Maar jezus zei: iemand heeft me aangeraakt want ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ De vrouw kwam trillend naar voren. En hij zei: ‘uw geloof heeft u gered.’

De duwende en trekkende mensen raakten hem ook allemaal aan. Maar die overtuigde handeling, die deed iets anders. De handdruk van iemand die langs je heen kijkt op zoek naar iemand die interessanter is, voelt anders dan die van een vriend. Wat je gelooft, waar je van overtuigd bent, maakt verschil. Handel dan overtuigd, lijkt Paulus te zeggen. Welke vorm het ook heeft. Zo gaan we dan vandaag ook maar eens voor de rechters staan in Den Haag. En dan zien we wel.

Wijsheid 16:15 – 17:1

Romeinen 14:13-23

Lucas 8:40-56

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--