Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Test: hoe geestelijk volwassen ben jij?

Een kind wil niets liever dan groeien. Hij wil groter en slimmer worden, sneller kunnen rennen, hoger kunnen springen… Als we Gods kinderen worden, is het ook de bedoeling dat we groeien. Wat zijn kenmerken van geestelijke volwassenheid?

Deel:

Ben jij al uitgegroeid?

Petra: “Mijn naam betekent ‘rots’. En het is mijn diepste verlangen om een rots te kunnen zijn voor de mensen om mij heen. Hoe kan ik groeien in mijn geestelijke volwassenheid, zodat ik zowel voor mijzelf als voor andere mensen een zegen kan zijn?”

1.     Vergeven

Het allerbelangrijkste eerste kenmerk is dat je werkelijk beseft dat je vergeven bent. God heeft je geschapen, Hij kent je hart en Hij weet wat je nodig hebt. Je kunt niet geestelijk volwassen worden zonder het besef van deze vergeving, omdat de duivel je anders altijd weer schuld en schaamte zal aanpraten. Maar dat zijn leugens: in Jezus’ genade ben je vrijgesproken! “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus heeft verlost. (…) Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.” (Romeinen 3:23,24,26). Wandel in die vergeving! En vergeef ook jezelf, want het is Gods diepste verlangen om met jou in nauwe verbondenheid te leven. De duivel wil ons maar wat graag laten geloven dat we nog van alles moeten doen om Gods genade te ontvangen, maar je krijgt het gratis. Je hoeft en je kunt er niets voor doen, dus open je handen en ontvang.

2.     Veilig zijn

Een tweede kenmerk is veiligheid. Mensen die geestelijk volwassen zijn voelen zich veilig bij God, omdat ze weten dat ze intens geliefd zijn door Hem. Ze weten dat: 1. ze het eeuwige leven hebben ontvangen en dat niets of niemand hen meer uit de hand van God kan roven (Johannes 10:28); 2. ze hebben Gods Heilige Geest in hun hart ontvangen (Johannes 14:16,17) en 3. ze weten dat ze Gods kind zijn. Dit houdt in dat je niet langer bang hoeft te zijn. Je voelt je niet meer afgewezen of achtergesteld, omdat je weet: ik ben Zijn geliefde dochter! “U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba Vader.’” (Romeinen 8:15) Hoezeer mensen je ook kunnen kwetsen, je kunnen afwijzen, je kunnen veroordelen: jij bent daar immuun voor wanneer je je werkelijk beseft dat je Gods kind bent en vanuit die vrijheid gaat leven. God houdt je vast; Hij troost je; Hij leidt je op de goede weg; Hij omarmt je zoals een kip haar kuikens bij zich houdt; Hij geeft je hoop, vreugde, wijsheid en nieuwe kracht… je bent geliefd. En in zijn liefde ligt je identiteit besloten. In Hem vind je geborgenheid en een diepe bevestiging, want Jezus vindt jou zó waardevol dat Hij voor jou is gestorven en weer is opgestaan uit de dood. Je mag met Hem leven! En zoals God tegen Zijn Zoon Jezus, Zijn eerstgeborene zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde” (Matteüs 3:17), zo zegt Hij dat ook tegen jou: “Jij bent Mijn geliefde dochter en in jou vind Ik vreugde!”

3.     Vorm krijgen

God wil ons vormen en kneden zodat we elke dag meer op Jezus zullen gaan lijken en dat we leren om naar de wereld te kijken door Zijn ogen. Zoals Paulus zo mooi schrijft in Romeinen 8:5: “Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.” Als jij geestelijk volwassen wilt zijn, is het essentieel dat je leert luisteren naar de zachte, liefdevolle stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest staat voor de deur van je hart met een schoonmaakploeg. Hij vraagt of Hij binnen mag komen, zodat Hij grote schoonmaak kan houden in jouw hart en gedachten. En vanuit een geestelijke volwassenheid zal er een steeds dieper verlangen komen om heilig te willen zijn zoals God heilig is.

4.     Vertrouwen

Het volgende kenmerk is dat je God vertrouwt. Het is een weten dat God goed is, dat Hij voor je zorgt, dat Hij je wil kennen en je liefheeft. Zoals God Adam zocht in het paradijs nadat die gezondigd had, zo zoekt Hij ook jou. Hij geeft het nooit op! Niet voor niets vertelde Jezus de gelijkenissen over het koninkrijk van God, waarin Hij beschreef hoe de Herder bleef zoeken naar dat ene verloren schaap. Als je de verhalen in de Bijbel gaat lezen vanuit een ‘vertrouwend hart’, dan wordt je nog zoveel meer duidelijk over Wie God is. Langzaamaan zul je steeds meer los durven laten; je zal op water durven lopen omdat je gelooft dat Jezus bij je is. En dat vertrouwen zorgt ervoor dat je geestelijk kunt groeien, omdat je niet meer anders wilt dan in pure overgave aan God. Je hele hart, gedachten, lichaam en alles wat je in je leven vergaard hebt en de geliefden die je om je heen hebt geef je aan Hem, waardoor je kunt ontspannen en intens genieten, ondanks de omstandigheden. God belooft je te leiden (Psalm 23) en Hij is een heerlijk feestmaal voor je aan het voorbereiden!

5.     Vrucht dragen

Het mooiste is het wanneer we niet alleen zelf merken dat we veranderen en veranderd zijn, maar dat ook mensen om ons heen gaan zien dat Jezus de Heer van ons leven is. Het ultieme doel van geestelijke volwassenheid is dat we vrucht gaan dragen. God geeft zo overvloedig dat we niet anders kunnen dan uitdelen. Lees Johannes 15 over het vrucht dragen, waarin Jezus in vers 5 zegt: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.” Een geestelijk volwassen persoon is vol van de Heilige Geest. Ze zal innerlijk vrucht dragen en steeds meer op Jezus gaan lijken (Galaten 5:22,23). En ze zal uiterlijk vrucht dragen doordat ze liefde zaait, overal waar ze komt. Ze zal vreugde uitstralen (ondanks de omstandigheden) en ze zal leven vanuit de vrijheid die Jezus haar heeft gegeven, waarbij ze het grootste gebod altijd in ere houdt, namelijk: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Download de test

Geschreven door

Carianne Ros

--:--