Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Tips voor beginners die de Bijbel willen bestuderen

'Stel vragen over de Bijbelteksten die je leest'

Wil jij de Bijbel bestuderen, maar weet je niet hoe je dat aanpakt? Met deze tips kun je zelf Bijbelstudie doen.

Deel:

De Bijbel maakt veel duidelijk over Wie God is, de bedoeling die Hij met mensen heeft, het optreden van Jezus op aarde, en over nog veel meer. Ook al zijn de verschillende Bijbelboeken lang geleden geschreven, God wil ons door middel van de Bijbel nog steeds persoonlijk aanspreken. 

Als je de Bijbel openslaat met de verwachting dat elke tekst je meteen in je hart zal raken, kun je toch teleurgesteld raken. Niet alle Bijbelteksten – zoals een willekeurige tekst uit Leviticus, een geslachtsregister uit Kronieken of een visioen uit Openbaring – kun je 1-2-3 op jezelf toepassen of tot je gevoel laten spreken. Toch hebben deze passages wel veel te zeggen. Om de betekenis van die Bijbelgedeelten te ontdekken, moet je eerst begrijpen wat er staat, welke bedoeling de schrijver ermee had en wat het betekende voor de lezers van toen.

Waar begin je in de Bijbel?

Ben je nog niet erg bekend met de Bijbel, dan kun je het beste in het Nieuwe Testament beginnen, bijvoorbeeld met het evangelie van Marcus. In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, de evangelieën, lees je onder andere wat Jezus op aarde heeft gedaan en wat Hij belangrijk vond. Daarna zou je het boek Handelingen kunnen bestuderen. Handelingen vertelt hoe de christelijke kerk is ontstaan en welke rol de heilige Geest daarbij vervulde.

Hoe lees je de Bijbel?

Lees het Bijbelgedeelte dat je wilt bestuderen eerst aandachtig door. Wat staat er precies? Wat wordt er in de Bijbelverzen die je leest, beschreven? Over welke personen wordt er iets gezegd? Wat wordt er over God duidelijk gemaakt?

Stel hierna vragen over de achtergrond en de bedoeling van dit Bijbelgedeelte en schrijf deze op. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de schrijver van het Bijbeldeel: wie is hij? Wanneer leefde hij? Onder welke omstandigheden schreef hij deze verzen? Wat wil de schrijver duidelijk maken?

Houd de grote lijn in het oog. Lees de Bijbel niet als een serie losse teksten en verhalen, maar lees elke tekst vanuit de boodschap, die als een rode draad door de Bijbel loopt: God geeft mensen zijn liefde om die liefde weer uit te delen aan anderen. Telkens wanneer mensen daarin falen maakt God een nieuw begin.

Lees ook: 6 onweerstaanbare tips voor Bijbellezers
Lees ook: 6 onweerstaanbare tips voor Bijbellezers

Antwoorden ontdekken

Nu je een aantal vragen hebt gesteld, kun je op zoek gaan naar antwoorden. Allerlei Bijbelstudieboeken, Bijbelse encyclopedieën en andere (online) naslagwerken of artikelen kunnen je daarbij helpen. Daardoor ontdek je meer over de geschiedenis, andere culturen en gebruiken, wetenschap, religies, gewoontes en gevoelens van mensen van toen.

Online informatie

Wil je meer weten over verschillende onderwerpen die in de Bijbel aan de orde komen, of zoek je (achtergrond)informatie? Je vindt dit onder andere op Bijbel Online en Debijbel.nl.

Toepassen

Heb je antwoorden op jouw vragen gevonden? Vergeet dan niet tijd te nemen om te overdenken wat de betekenis van je ontdekkingen is. Stel jezelf ook de vraag hoe je die op je eigen leven kunt toepassen. God heeft niet alleen je verstand op het oog, maar ook je gevoel en je wil!

Lees ook: 5 tips om de Bijbel met een frisse blik te lezen
Lees ook: 5 tips om de Bijbel met een frisse blik te lezen

Met dank aan Ingrid Plantinga – ontwikkelaar van bijbelstudiematerialen bij het Praktijkcentrum

--:--