Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Verrijk je geloof

De Bijbel Open met Ds. Arie van der Veer

In een van zijn brieven beschrijft Petrus een aantal stappen die je moet zetten verschil te kunnen maken. Je hebt dat nodig om te voorkomen dat je als gelovige zouteloos zout bent.

Deel:

'Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken.' (2 Petrus 1:5)

Is dit zomaar een oproep, of een mooi thema van een zondagse preek? Het is een dringende oproep van de apostel Petrus. Het staat in de laatste brief die hij schreef, vlak voor zijn dood. Je kunt het dus beschouwen als een soort testament. Hij begint en eindigt zijn brief ermee. Zijn allerlaatste woorden zijn: “maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus” (2 Petrus 3:18). Groeien in het geloof gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je je inspannen.

Zeven stappen

In hoofdstuk 1 geeft Petrus een handreiking. Hij noemt zeven stappen. Je kunt het vergelijken met traplopen: Je zet steeds weer een stap en begint onderaan. Het lijkt heel vanzelfsprekend. Je zet een stap, waar niemand iets tegen heeft. Maar elke stap vraagt steeds meer van je als christen.

'Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.' (2 Petrus 3:18)

  • Stap 1: Je geloof zal groeien als je ‘deugdzaam’ wordt. Of in alledaagse taal: doe je best om vriendelijk, eerlijk, bescheiden te zijn. Kortom: wees een goed mens.
  • Stap 2: Je wordt echt deugdzaam, als je meer begrijpt van het geloof. Als je begrijpt waar het om gaat. Geloof houdt in dat je klein over jezelf denkt en groot over God.
  • Stap 3: Je begrijpt meer over het geloof, als je geduldig bent. Geloven is immers niet doen wat je maar wilt. Je wilt je niet laten beheersen door eigen hartstochten en emoties.
  • Stap 4: Je wordt geduldig, als je volhoudt in moeilijkheden. Dat je niet bij het eerste zuchtje tegenwind de moed opgeeft.
  • Stap 5: Je kunt volhouden in moeilijkheden, als je God eert.
  • Stap 6: Je eert God, als je van elkaar houdt als broers en zussen.
  • Stap 7: Je kunt pas van elkaar houden, als je van alle mensen houdt. Dus ook van je vijanden.
Zonder deze eigenschappen is ons geloof gebakken lucht

Waarom is het nu zo belangrijk om hiermee bezig te zijn? Petrus legt dat heel helder uit in de verzen 8 tot 10. Deze stappen zijn zo belangrijk, omdat we zonder deze eigenschappen Christus niet ten diepste leren kennen. We kunnen wel alles wéten over Christus, maar als we bovenstaande stappen niet zetten, is ons geloof gebakken lucht. Als onze levenswandel daar niet door wordt gekenmerkt, zijn we als gelovigen zouteloos zout. Dan kun je wel zeggen ‘dat je door Christus gereinigd bent van de zonden’, maar dan leeft het geloof niet in je hart.

Je roeping en verkiezing vastmaken

In de volgende verzen staat een beroemde tekst, waar christenen nogal eens mee bezig zijn. Over het ‘vastmaken van roeping en verkiezing’. Het is geen eenvoudige kost. Maar besef wel dat de voorgaande verzen daar alles mee te maken hebben. Denk aan een bootje. Het ligt vast aan de kade. Toch moet de kabel op het bootje ook stevig worden vastgemaakt. Doe je dat niet, dan kan het bootje flink afdrijven. Het bootje zit wel vast, maar ligt nooit helemaal stil. Zo is het ook met het geloof. Hou je daarom vast aan het bovenstaande stappenplan!

Geschreven door

Arie van der Veer

--:--