Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Waarom zou je vergevingsgezind zijn?

Jezus over vergeving

Petrus vroeg aan Jezus: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde: Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.

Deel:

Toen Jezus onderwijs gaf over vergeving, vertelde hij over een dienaar die een enorme schuld van tienduizenden euro’s had bij zijn heer. Zijn heer schold hem de schuld kwijt, toen hij hem daarom smeekte. Maar als die dienaar buitenkomt en een collega ontmoet, van wie hij nog een tientje krijgt, dan gaat de man tot het uiterste om zijn geld te krijgen, ondanks dat hem om geduld gesmeekt wordt...

Geen vergeving?
Jezus eindigde met de opmerkelijke woorden dat God ons behandelt zoals wij anderen behandelen als we hen niet vergeven. Bedoelt Jezus hiermede dat er geen vergeving voor jou is als jij anderen niet vergeeft? Nee, Gods vergeving hangt niet van ons gedrag af. God vergeeft op grond van zijn wil (Hebreeën 10:10). Wat bedoelt Jezus dan wel?

Vergeven is loslaten
Het Griekse woord, dat wij vertalen met vergeven betekent ook kwijtschelden of nog wat letterlijker: wegsturen, loslaten. De betekenis is dat het niet meer aan jou gebonden is. Jij komt er los van. Vergeven is loskomen van het oordeel en van de pijn over het kwaad dat jou is aangedaan. Daarmee zeg je niet dat onrecht geen onrecht is. Wel bevrijdt je jezelf van de last van oordeel en pijn.

Jezelf vastzetten
Wat Jezus nu bedoelt met die laatste uitspraak is wat er gebeurt, wanneer wij er voor kiezen niet te vergeven. Als we niet vergeven, dan houden we ons oordeel en pijn vast. Je blijft jezelf (ver)binden aan het voorval. Je zet jezelf vast. Dat kan zelfs doorgaan wanneer die ander niet eens meer in leven is. Oordeel en pijn vasthouden zal als bitterheid op jezelf terugkomen. Dat is niet de weg die Jezus ons toewenst.

Vrij
Onvergevingsgezindheid plaatst je als het ware in de gevangenis van wrok. Je wordt een gevangene van je eigen oordeel en pijn en het tekent je leven. God is er niet op uit om ons angst aan te jagen, maar om ons er op te wijzen wat voor goede vruchten er in ons leven komen wanneer wij zijn weg van vergeven volgen. En dat kun je leren door zijn vergeving ten volle te gaan ontvangen.

--:--