Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wesley Hill is christen, homo én bewust celibatair

Ondanks innerlijke strijd leeft hij “een vol, rijk en overvloedig leven”

Als tiener wist Wesley twee dingen absoluut zeker: dat hij christen én homo is. In ‘genezing’ van homoseksualiteit gelooft hij niet, en evenmin dat God seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht goedkeurt. Daarom kiest hij voor de zware, maar naar eigen zeggen toch ook hoopvolle weg van een celibatair leven.

Deel:

Wesley Hill, auteur en assistent-professor Bijbelse Studies aan de Trinity School for Ministry in het Amerikaanse Ambridge, schreef een aangrijpend boek over ‘geloof en homoseksualiteit’. Een thema dat dankzij de omstreden Nashville-verklaring in het brandpunt van de belangstelling staat. “Zolang ik me kan herinneren, al toen ik een klein kind was, heb ik me – op een vage, verwarrende manier – aangetrokken gevoeld tot andere mannen.”

Hoopvol leven

In zijn eind 2018 verschenen Hoopvol leven. Gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit (uitgeverij Van Wijnen) vertelt hij openhartig over zijn dagelijkse strijd, zijn eenzaamheid én zijn hoop op de God die hij van harte wil dienen en gehoorzamen.
Wesley gaat, kort samengevat, in op deze drie kwesties:

  1. Wat is Gods wil voor seksualiteit?
  2. Als het juist is dat volgens de Bijbel seksuele intimiteit voor homo’s uitgesloten is, hoe moeten zij dan omgaan met de eenzaamheid die daar vaak uit voortvloeit?
  3. Hoe kunnen homoseksuele christenen genade ervaren die hen redt van verlammende gevoelens van schaamte en schuld?

We stippen hieronder slechts enkele aspecten uit zijn boek aan om een indruk te geven.

Monogame relatie

Cover boek 'Hoopvol leven' Wesley Hill
Credits: Eternitynews.com.au, Wikipedia.

Wesley weet uiteraard dat er homoseksuele christenen zijn die een homoseksuele, monogame relatie aangaan. “Ik heb sympathie voor deze oplossing,” geeft hij toe. “Tijdens de lange, eenzame avonden, als mijn verlangens naar homoseks overweldigend lijken, weet ik: er is een gemakkelijke uitweg voor deze frustratie."
Hij vervolgt: "Ik zou een homoseksuele partner kunnen vinden en de lange worsteling om de verleiding te weerstaan zou voorbij zijn. Keer op keer nee zeggen tegen sommige van mijn diepste, vaakst terugkerende verlangens lijkt vaak, bij tijden, onmogelijk en volstrekt onwenselijk.”

‘In lichte mate sadistisch’

Daar komt nog iets bij: “Alles in onze cultuur vertelt ons dat het Bijbelse getuigenis en het nee van de kerk tegen homoseks zwaar, onderdrukkend, verstikkend en wellicht zelfs in lichte mate sadistisch is. (-) Als de kerk eist dat homoseksuele en lesbische christenen zich onthouden van homoseks, zou dat hen dan niet op een of andere wijze ontmenselijken?”

‘Niet goed’ dat de mens alleen is

Die geluiden hoort hij trouwens ook van medechristenen, die bijvoorbeeld wijzen op Genesis 2:18. Daar staat toch zwart op wit dat het volgens God zelf ‘niet goed’ is dat de mens alleen is? Waarom kiest hij dan toch vrijwillig voor “een situatie vol frustratie”?
Voor wie de Bijbelse gegevens serieus neemt, zijn er volgens Wesley Hill uiteindelijk slechts twee opties: het huwelijk, als een verbond tussen een man en een vrouw, of het celibaat. Als homoseksuele volgeling van Jezus concludeert hij dat het celibaat voor hem de enige weg is. “Het verhaal van wat God gedaan heeft in Christus,” biedt hem daarbij een context “waarbinnen de gehoorzaamheid aan de Schrift en de [traditionele leer van de] kerk zinnig is".

Ik ga er niet minder, maar méér ten volle van leven

Jezus navolgen

Betekent celibatair leven louter kommer en kwel? Wesleys zeer openhartige boek maakt duidelijk hoe zwaar de weg vaak is die hij gaat. Maar hij schrijft ook dit: “Jezus navolgen; mijn gedachten, overtuigingen, verlangens en hoop in overeenstemming brengen met de Zijne; in Zijn leven delen; het nee van het evangelie tegen homoseks omhelzen – ik ga er niet minder, maar méér ten volle van leven. Volgens het christelijke verhaal is ware Christus-gelijkvormige heiligheid hetzelfde als ware menselijkheid. Homoseks opgeven, is hetzelfde als ja zeggen tegen een vol, rijk, overvloedig leven.”

Geen homo meer

Henri Nouwen portretfoto Wikipedia
Credits: Eternitynews.com.au, Wikipedia.

Als hij het moeilijk heeft, ontleent hij onder meer troost aan de nagelaten geschriften van Henri Nouwen (foto), vooral bekend als auteur van Eindelijk thuis. Evenals hijzelf koos Nouwen voor de weg van het bewuste, levenslange celibaat.
“Ik verwacht,” schrijft Wesley zelfs, “dat ik bij de opstanding naast Henri Nouwen zal staan, om me te verbazen over het feit dat we allebei geen homo meer zijn, dat wij – samen met alle andere homoseksuele christenen – geheeld en volmaakt zijn in de gemeenschap van de verlosten, eindelijk thuis bij de Vader.”

Jezus koos ook voor het celibaat

Een andere homoseksuele christen met wie hij zielsverwantschap ervaart, is de eveneens celibatair levende dichter Gerard Manley Hopkins (1844-1889). Verder put hij troost en kracht uit de wetenschap dat ook Jezus Christus zelf tijdens Zijn leven op aarde “voor het celibaat koos”, zij het niet als homoseksueel.

Er wordt te weinig gesproken en nagedacht over het celibaat

En zou nog veel meer te vertellen zijn over (en te citeren uit) Hoopvol leven, de recente Nederlandse vertaling van Washed and Waiting (2010, een nieuwe editie verscheen in 2016). Bijvoorbeeld als het gaat om deze prangende vraag: is er in onze kerken wérkelijk een plek voor alleengaande, christelijke homo’s?
Naar aanleiding van zijn boek heeft hij trouwens diverse lezingen gegeven, waarvan er een aantal op YouTube zijn te vinden. Zoals deze:

(Tekst loopt door onder de video:)

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Wat je eigen standpunt in de voortgaande discussie ook is, voor iedere christen is het goed om dit indrukwekkende boek heel aandachtig te lezen. Al was het alleen maar om – als je zelf hetero bent – iets te proeven van wat het is om (als volgeling van Jezus Christus) homoseksueel te zijn. Na alle ‘Nashville’-commotie verdient ook deze indringende stem het om gehoord te worden.

N.a.v. ‘Hoopvol leven. Gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit’, Wesley Hill, uitgeverij Van Wijnen, 176 blz., € 19,95.

Beeld: Eternitynews.com.au, Wikipedia

Geschreven door

Gert-Jan Schaap

--:--