Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Zingen in de kerk: onder welke voorwaarden mag het weer?

Hoe groter de kerk, hoe veiliger het zingen

Deel:

De werkgroep 'Zingen in de kerk' publiceerde op 1 juli een advies over zingen en ventilatie en geeft hierin ook aanwijzingen voor een verantwoorde wijze van zingen in kerkgebouwen. Onder welke voorwaarden mogen we weer samen zingen tijdens de kerkdienst?

"Op basis van de bestaande kennis wordt brede gemeentezang nog steeds afgeraden," zo luidt een citaat uit het rapport van de werkgroep. "Als u echter toch zingt, doe dit dan in een grote monumentale kerk. Als het gaat om een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2) moet er een uitstekend ventilatiesysteem aanwezig zijn, of zing buiten. In een kleine kerk (minder dan 1000 m3 en lager dan vier meter) kan eigenlijk niet veilig gezongen worden.” 

Protocol

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) schrijft op haar website: "Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits daarbij de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Deze beslissing van de minister van VWS wordt vastgelegd in de noodverordeningen die de veiligheidsregio’s op zijn aanwijzing vaststellen. De voorbereidingen om het protocol ‘kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ hierop aan te passen, zijn gestart."

Ventilatie en afstand

Zowel in het advies van het RIVM over koren als in het advies van deze werkgroep, komen de volgende belangrijke aandachtspunten naar voren:
* Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang.
* De grootte c.q. omvang van het kerkgebouw spelen een belangrijke rol bij de mogelijkheden die er zijn om samen te zingen.
* Toepassing van de bestaande regels over afstand, reservering, gezondheidsvragen en hygiënevoorschriften blijft noodzakelijk. Ook indien het aantal bezoekers onder de honderd personen blijft, maar er wel gezongen zal worden.

Rekenhulp

Donderdagmiddag 2 juli vindt overleg plaats tussen de gezamenlijke kerken (CIO) en de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. De uitkomsten van dit overleg zullen door de PKN worden verwerkt in een aanpassing van protocol en gebruiksplan. De werkgroep ‘Zingen in de kerk’ kondigt voor medio volgende week een ‘rekenhulp’ aan die kan worden gebruikt bij het beantwoorden van de vraag 'Is mijn kerkgebouw groot genoeg om te kunnen zingen?' Deze online rekenhulp komt ook beschikbaar via de website van de PKN.

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--