Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Zo ervaar je meer van de heilige Geest

In de Bijbel val je van het ene wonder in het andere, maar waar is Gods Geest in ons leven?

Als je het boek Handelingen leest, val je van het ene wonder in het andere. Wat Jezus van tevoren gezegd had, gebeurt ook werkelijk. Wij hebben speciale genezingsdiensten of speciale gebedsdiensten, maar waar is de Geest in ons dagelijks leven?

Deel:

Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader’ (Johannes 14:12). Er worden geesten uitgedreven, mensen gered, mensen genezen, mensen gevoed, mensen getroost… En het lijkt wel alsof de volgelingen niet anders deden dan bidden.

Welke ruimte krijgt de heilige Geest in jouw leven?

1. Wees je bewust van de heilige Geest

De heilige Geest ontvang je, als je Jezus als je Redder in je leven aanvaardt. Dat was niet alleen in het boek Handelingen zo, maar dat geldt ook nu nog. De Geest is niet dood, sterker nog: Hij is springlevend en op zoek naar wie door Hem gevuld wil worden! Maar ben je je hier ook bewust van? De heilige Geest wil je graag leiden; Hij wil je elke dag vertellen welke keuzes je moet maken en wat goed is om te doen. Hij wil je behoeden voor gevaar. En Hij wil je meer op Jezus laten lijken.

In de psychologie wordt gezegd: ‘Pas als je je ergens bewust van bent, kun je veranderen.’ Dus in hoeverre kun je op Jezus gaan lijken als je je er helemaal niet bewust van bent dat de heilige Geest jou wil veranderen naar zijn evenbeeld? Hoe zou je je meer bewust kunnen worden van de heilige Geest in jouw leven? Welke vrucht van de Geest zou nog wel wat meer ontwikkeld mogen worden in jou?

2. Bid om de heilige Geest

God verlangt ernaar om in nauwe verbinding met jou te leven. Hij is zo groot en zo almachtig, maar toch wil Hij met zijn Geest in je hart wonen. Wanneer je bewust bidt om meer van de Geest in je leven, dan zal Hij steeds meer ruimte in gaan nemen in je hart en in je gedachten en daden.

Van nature zijn we geneigd om steeds weer af te dwalen van de goede weg die God voor ons voor ogen heeft, omdat we zo graag onze eigen weg gaan. Maar wanneer we onszelf elke dag opnieuw overgeven aan God, dan zullen we daadwerkelijk gaan ontdekken dat Hij ons leidt en dat Hij ons verandert, zodat we steeds mooiere mensen zullen worden. Hij wil ook vandaag nog steeds wonderen doen in ons leven; niet alleen in speciale genezingsdiensten. Strek je uit naar de vrucht van de Geest en naar zijn gaven en zie dat Hij werkelijk in jouw leven aan het werk is. Heb je enig idee welke gaven God aan jou gegeven heeft? En werk je daar bewust mee in jouw gemeente of kerk?

3. Leer luisteren naar het zachte fluisteren van de Geest

De heilige Geest is een gentleman: Hij dringt zich niet aan je op en Hij respecteert jouw vrije wil. Als je meer wil zien van de heilige Geest in jouw dagelijks leven, dan is het niet alleen van belang dat je je bewust bent van zijn aanwezigheid en daar ook om bidt, maar dat je ook leert luisteren naar zijn stem. Bid om onderscheiding van geesten, zodat je het verschil hoort tussen de stem van de duivel – die jou van het goede pad af wil leiden, en de stem van God – die jou juist op de goede weg wil brengen.

Lees in de Bijbel - Gods Woord - en vraag de Geest om je hart en je ogen te openen voor wat Hij wil zeggen. Luister naar die zachte ingevingen die jou vragen om liefde uit te delen aan de mensen om je heen. En doe nooit zomaar wat een ander zegt dat jij moet doen. Zelfs niet wanneer zij zeggen dat het van God komt. Vraag God om jou een bevestiging te geven in jouw eigen hart, zodat je alleen doet wat Hij werkelijk van jou vraagt! En als God iets van je vraagt? Gehoorzaam dan onmiddellijk en je zult niet alleen merken dat het steeds makkelijker wordt om zijn stem te verstaan, maar ook dat je meer vrucht zult dragen voor God.

Tekst: Carianne Ros

Geschreven door

Carianne Ros

--:--