Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Zonde tegen de heilige Geest

Een zonde waarvoor geen vergeving is?

"Ergens in de Bijbel wordt gesproken over een zonde, waarvoor geen vergeving is. Ik ben bang dat ik deze zonde begaan heb, want ik voel me schuldig. En al bid ik nog zoveel om vergeving - dat schuldgevoel blijft. Ik denk dat God mij niet wil hebben, dat ik die ene onvergefelijke zonde begaan heb."

Deel:

Af en toe worden daar wel eens vragen over gesteld. 't Moet vreselijk zijn om te leven met de gedachte dat je iets gedaan hebt, dat zo verschrikkelijk is, dat al die prachtige bijbelteksten over Gods liefde en vergeving voor alle mensen gelden, maar niet voor jou!

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?
Allereerst moeten we nagaan, wat deze uitdrukking eigenlijk inhoudt. Als je goed leest, merk je op, dat de Bijbel niet spreekt over zonde tegen de Heilige Geest, maar van lastering tegen de Geest (Matteüs 12:31). Dat is wel een verschil. Want elke zonde is een zonde tegen God en dus tegen de Heilige Geest. Maar alleen de lastering is een zonde die niet vergeven wordt.

Verlossing door Jezus
In het tekstverband ontdekken we dan, dat de mensen die deze zonde bedrijven, de Heer Jezus als de Christus, de Messias verwerpen. Ze beschouwen Hem als een dienaar van de boze (Matteüs 12:24-31). Maar als iemand Christus verwerpt (bewust afwijst), is er geen verlossing. Dat is ook duidelijk, omdat alleen het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7) en er onder de hemel geen andere naam gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden (Handelingen 4:12).

Omgekeerd geldt: wie Jezus aanvaardt als Verlosser, kan verder nog grote fouten maken, maar begaat zeker niet de onvergeeflijke zonde.... Want je erkent Jezus als Heer. Twijfel over of iets van God komt of niet, staat niet gelijk aan ‘lasteren’.

Ongerust over zonde?
Maar je moet ook bedenken, dat het de Heilige Geest is, die mensen overtuigt van zonde met het doel hen te brengen bij Jezus, de Verlosser. 'Want God wil niet, dat sommigen verloren gaan' (2 Petrus 3:9). 'Hij wil dat alle mensen behouden worden' (1 Timoteüs 2:4). En de heilige Geest overtuigt ook van vergeving en gerechtigheid die er zijn dankzij Jezus. Hij wil je diep laten beseffen dat je Gods kind bent geworden.

Ben je ongerust over mogelijke zonde in je leven? Richt je op God en zijn verlossingswerk voor jou.
En weet dat jij die 'specifieke zonde tegen de Heilige Geest' niet eens gedaan KUNT hebben. Want degenen die deze zonde wel bedrijven, zijn helemaal niet bezorgd over hun zondigheid of zondige daden. Zij leven zonder enige ongerustheid verder, overtuigd van hun eigen gerechtigheid. Voor Jezus en zijn verlossend werk aan het kruis is bij hen geen aandacht.

Als je gezondigd hebt
Als je meent ergens in gezondigd te hebben, doe je er verstandig aan de bijbelse raad op te volgen en de zonden te belijden (1 Johannes 1:9).

Zonde belijden is niet hetzelfde als 'om vergeving vragen'. Een zonde belijd je, door tegenover God te erkennen, dat je fout geweest bent. Door het met God eens te worden in het oordeel over die daad. Door de zaak in kwestie bij de naam te noemen en te zeggen: 'Dat heb ik fout gedaan'.
De belofte die daaraan verbonden is, luidt: 'Indien wij onze zonden belijden, is God getrouw en rechtvaardig ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid'. Je mag dus ook tegelijkertijd danken voor de vergeving.

Voor al onze zonden is Jezus gestorven en op het moment, dat wij het met God eens zijn en erkennen fout geweest te zijn, is de vergeving ook ons deel. Of wij dat ervaren of niet!

Schuldgevoel
Het kan zijn, dat je ongerust bent over een mogelijke zonde, zonder dat je ook maar een idee hebt van wat je fout gedaan zou kunnen hebben. Bid dan gerust of God duidelijkheid wil geven. Als die duidelijkheid niet komt, ligt het voor de hand om te ervan uit te gaan, dat je last hebt van een onterecht schuldgevoel.

Blijf dan niet piekeren, ga niet graven in jezelf om toch maar een zonde te vinden die je kunt belijden. Er zijn waarschijnlijk wel oorzaken aanwezig die dat gevoel in de hand werken. Ga daar eens over praten met een pastoraal verantwoordelijke uit de kerk of met een hulpverlener.

Roeland Klein Haneveld, EO-Nazorg

--:--