Zout!

ZOUT! is een wekelijkse podcast rondom thema’s die de EO waardevol vindt: duurzaamheid, rechtvaardigheid, veelkleurigheid, natuur, relaties, opvoeden, armoede en eenzaamheid. Chris Segers en Marieke Meijer geven, bij toerbeurt in series van vijf afleveringen, een beeld hoe gelovigen in het land smaakmakers zijn op deze terreinen.

Hoe zetten gelovigen zich in op maatschappelijke terreinen

In de Podcast ZOUT! ontmoeten Marieke Meijer en Chris Segers bekende en minder bekende mensen uit de breedte van de EO-achterban. Ze willen weten hoe christelijke gelovigen zich inzetten op maatschappelijke terreinen als duurzaamheid, armoede en het bestrijden van onrecht.

Marieke en Chris reizen door het hele land en ontmoeten smaakmakers; mensen die vanuit een persoonlijke drijfveer zich dienstbaar maken in onze samenleving.

Aflevering 1 - Duurzaamheid
Marieke gaat in de eerste aflevering van de serie ‘Duurzaamheid’ naar het Binnenhof in Den Haag. Daar ontmoet ze smaakmaker Carla Dik-Faber. Carla is lid van de tweede kamer voor de ChristenUnie. Duurzaamheid heeft haar passie en daarom heeft ze zich de afgelopen jaren ingezet voor het op de agenda zetten van allerlei groene zaken, zoals microplastics en statiegeld op blikjes.

Hoe zit het met haar hoop voor de toekomst van de mensheid? Daarover vertelt ze meer in de eerste aflevering van Zout!