Ga naar submenu Ga naar zoekveld

EO Metterdaad

Samen geven wij stem en steun aan mensen wereldwijd, die leven in onrecht, nood en armoede.

Elke zaterdag om 18.10 uur en zondag om 11.30 uur op NPO 2

Geef nu

Contact

Leuk dat je contact met ons wilt opnemen. Scroll door naar beneden voor veelgestelde vragen.

Waar kunnen we mee helpen?

Postadres

Stichting EO Metterdaad
Postbus 21000
1202 BA Hilversum

IBAN: NL88INGB0000300300 (t.a.v. EO Metterdaad)
BIC-code: INGBNL2A
RSIN: 817394011

Meer informatie over onze bestedingen? Raadpleeg onze jaarverslagen.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt mijn gift besteed?

Het geld dat EO Metterdaad van donateurs ontvangt, wordt voor een zo groot mogelijk deel overgemaakt naar de projecten die horen bij de in beeld gebrachte verhalen. Van het totale bedrag houden we 10% in om de kosten gemaakt door EO Metterdaad te dekken. De overige 90% maken we over naar de Nederlandse partnerorganisatie die het project namens ons uitvoert. Van dat bedrag mag de Nederlandse organisatie 2,5% inhouden om kantoorkosten te dekken. De overige 87,5% wordt lokaal besteed aan de thema’s en projecten die centraal staan in onze acties.

Met welke organisaties werken jullie samen?

EO Metterdaad werkt samen met ongeveer 150 in Nederland gevestigde organisaties die zich richten op noodhulp, ontwikkelingswerk of zending. Deze organisaties werken vanuit een christelijke visie en missie, maar ter plaatse is hun werk voor alle mensen, ongeacht religie, afkomst of politieke voorkeur.

Deze organisaties kennen de situaties in de landen waar zij werken en weten welke steun er nodig is. Mensen die in beeld zijn gebracht kunnen niet individueel gesteund worden, maar worden binnen het project dat die maand aan de orde is ondersteund.

Waarom werken jullie niet in Nederland?

EO Metterdaad ondersteunt alleen projecten in het buitenland via christelijke noodhulp, ontwikkelings- en zendingsorganisaties die in Nederland gevestigd zijn en een ANBI-status hebben. We werken niet in Nederland; daar zijn andere organisaties bij betrokken.

Ik heb zelf een project, waar kan ik me melden om samen te werken?

Kijk eerst of jouw organisatie in aanmerking komt voor samenwerking. Hieronder kun je zien welke stappen je verder kunt ondernemen.

Kan ik goederen opsturen naar het project dat in beeld is geweest?

Voor onze projecten werken we samen met lokale partners. Zelf versturen we geen goederen. De meeste spullen worden lokaal gekocht, omdat dit de lokale ondernemers steunt, goedkoper is en beter is voor het milieu, omdat er minder reisbewegingen zijn. 

Noodhulp: hoe snel kunnen jullie handelen en hoe worden de giften besteed?

Als er een ramp gebeurt, overleggen we binnen 24 uur met het Christelijk Noodhulp Cluster om te kijken of we in actie kunnen komen. Soms komen we als cluster in actie, soms alleen als EO Metterdaad en in bepaalde gevallen komen we niet in actie. Dit is afhankelijk van de situatie ter plekke en de mogelijkheid om daadwerkelijk hulp te kunnen bieden. Als we meedoen met een noodhulpactie, betekent dat ook dat de opgehaalde giften echt besteed worden aan noodhulp. De hulp wordt dus zo snel mogelijk na de ramp aangeboden.

Wat is het Christelijk Noodhulpcluster?

Het Christelijk Noodhulpcluster is opgericht om de coördinatie en samenwerking tussen christelijke organisaties rondom noodhulp te verbeteren, zowel fondsenwervend als uitvoerend. Via het cluster versterken we de hulpverlening doordat we vanwege de diverse netwerken en partnerorganisaties van de afzonderlijke clusterleden ons bereik vergroten. Gezamenlijk zijn we wereldwijd vertegenwoordigd en kunnen we snel in actie komen. In Nederland hebben we honderdduizenden mensen die in geval van een natuurramp of geweld graag samen mét ons in actie komen.

Welke organisaties maken deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster?

Het Christelijk Noodhulpcluster wordt gevormd door: Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA.

Waar worden de giften voor noodhulp aan besteed?

Giften worden als gebruikelijk besteed: van het totale bedrag wordt 10% ingehouden voor de kosten van EO Metterdaad, 2,5% voor de Nederlandse partner en de overige 87,5% gaat naar de uitvoerende organisatie ter plekke. Bij noodhulp zijn er ter plekke vaak meer kosten dan bij andere projecten om het werk mogelijk te maken; denk aan kosten voor bijvoorbeeld transport en veiligheid. 

Hoe worden noodhulpprojecten uitgevoerd?

EO Metterdaad voert zelf geen projecten uit, maar werkt altijd via christelijke, Nederlandse partnerorganisaties die ter plekke present zijn of samenwerken met lokale organisaties die taal en cultuur kennen en snel kunnen handelen.

Meestal bestaat noodhulp uit twee fasen. De eerste fase is de acute noodhulp en bestaat vaak uit middelen voor de eerste levensbehoefte, zoals voedselpakketten, schoon drinkwater en noodopvang. Een tweede fase kan bestaan uit wederopbouw, bijvoorbeeld door de herbouw van huizen of het ondersteunen van mensen om weer aan het werk te gaan. 

Voordat de projecten worden uitgevoerd, vragen we aan de betrokken partner een projectvoorstel. Er wordt nauwkeurig gekeken of de uitvoerende partner betrouwbaar is. Van elk project leggen we documentatie vast, zoals projectvoorstel, communicatie, rapportages en eindevaluatie.

Na de besteding van het geld krijgen we van elke partnerorganisatie een rapport over de bestedingen en sluiten we de noodhulp af. Via de website, het EO Metterdaad magazine en een bedankmail zullen we onze donateurs informeren over hoe het geld is besteed. Natuurlijk staat dat ook in ons jaarverslag. 

Kan EO Metterdaad invloed uitoefenen op politiek/klimaatproblematiek/wereldvrede?

Nee, EO Metterdaad steunt het werk van hulporganisaties wereldwijd en heeft verder geen invloed op lokale politiek. Natuurlijk heeft de steun aan de lokale bevolking vaak een positieve uitwerking op de hele omgeving en het werk ter plaatse. 

Samenwerken als organisatie

Lees ook over:

Samenwerken als organisatie

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws van EO Metterdaad één keer per maand in je mailbox.

E-mailadres

Lees onze privacyverklaring.

--:--