Help Roemeense vrouwen uit de prostitutie

Eva's Goede Doel & EO Metterdaad

Help Roemeense vrouwen uit de prostitutie

Eva en EO Metterdaad vragen jouw hulp voor preventie, rechtsgang en uitstappen. Zo worden er preventieve apps ontwikkeld, komt er een online platform met o.a. een meldpunt voor mensenhandel en wordt er een uitstapprogramma ontwikkeld in Roemenië̈. Help jij mee?
✓ 90% van jouw donatie gaat direct naar een project dat op dit moment loopt. 
✓ Met 10% wordt het bestaan van EO Metterdaad ondersteund.