Ga naar submenu Ga naar zoekveld

14: Zwolle, het jaar 1448

Welvaart van over het water

Het is blijft een risico om je stad te bouwen op de grens van land en water, maar het kan ook goed uitpakken. Voor veel Nederlandse steden betekende het water handel en welvaart. Zo ook voor Zwolle. In 1448 trad de stad toe tot het Hanzeverbond. De Hanze heeft Zwolle grote rijkdom gebracht. Een gouden tijd brak aan.

Deel:

De Hanze was een verbond tussen wel 200 steden van Noord- en Oost-Nederland en Duitsland tot in Rusland en Scandinavië. Deze samenwerking ontstond in de 13e eeuw en duurde tot in de 16e eeuw. Binnen de het Hanzeverbond verdedigden kooplieden en steden hun belangen. Zo nodig met geweld.
De Hanzesteden dreven handel in het gebied van de Oostzee en de Noordzee. Zwolle trad pas toe tot de Hanze toen de invloed van dit samenwerkingsverband al afnam. Maar Zwolle profiteerde door de gunstige ligging bij de Zuiderzee wel van de groeiende handel en bedrijvigheid.

Suol

Zwolle ligt aan het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht en is nu via het Zwolle-IJsselkanaal verbonden met de IJssel. De stad ligt in de regio IJsseldelta.
Zwolle is in de middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht aan het riviertje de Aa. Dit was een hoger gelegen en bewoonbare plek in het verder moerassige landschap. Zo'n plek werd destijds een 'suol' genoemd. De zandrug is nog altijd zichtbaar door de hoogteverschillen in de stad.

Potentie

De stad krijgt in 1230 stadsrechten maar de oudste bewonerssporen dateren al uit de jonge steentijd. Uit de bronstijd vond men twee paalcirkels die ook wel het Woodhenge van Zwolle genoemd worden.
Men had al vroeg door dat dit een locatie met potentie was. Weliswaar met een risico: in 2300 is Zwolle mogelijk net als Amsterdam en de rest van Randstad een leuk duikgebied geworden.

--:--