Ga naar submenu Ga naar zoekveld

4 inspirerende gebeden voor biddag

Gebeden van Martin Luther King, St Patrick en Moeder Teresa

Het is vandaag Biddag voor Gewas en Arbeid: vandaag wordt er speciaal gebeden voor de oogst en het werk. Ook een mooie gelegenheid om een paar indrukwekkende gebeden uit te lichten. Laat je inspireren!

Deel:

Lentegebed van Paul Verbruggen (1891-1966)

Ik heb de hele winter niet geweten
dat er van U,
diep in dit dode woud,
ergens wat goud bedolven lag.

Met lege hand en hart
en tot geen offeranden klaar
trad ik in ’t bos en vond
Uw eerste krokus in de zon.

Hij stond zo schitterend
op het donkergroene mos,
zo enig licht
tussen het koude naakte hout,
en iets
wat ik de ganse winter was vergeten
ging weer aan ’t smeulen
met een teedre gloed.
Zo stond ik lang
gelukkig en verenigd
met die kleine krokus in de zon,
en wist opeens
hoe diep de kleine dingen leven
en zei heel simpel: God, hoe mooi.

Martin Luther King Jr.’s gebed voor de kerk

Gebed was een essentieel onderdeel in het leven van Martin Luther King. Zijn gebed voor de kerk is een schreeuw voor gelijkheid, eenheid en naastenliefde. Zijn verlangen om "ons gemeenschappelijk te verheugen in de heerschappij van onze Heer en Heiland" is een tijdloos verlangen, waar wij als christenen ook vandaag voor kunnen bidden.

Heer,
Dank U voor uw kerk. (…) Geef ons volmaakte vrede. Help ons samen te lopen, samen te bidden, samen te zingen en samen te leven tot die dag dat al Gods kinderen – zwart, wit, rood, bruin en geel – zich gemeenschappelijk verheugen in de heerschappij van onze Heer en God.
Amen.

St. Patricks gebed om Gods nabijheid


Dit gebed van St. Patrick (5e eeuw) verwoordt het verlangen van een christen: om Jezus te kennen en door Hem gekend te worden. Zijn gebed is na al die eeuwen nog steeds bekend en wordt nog volop gebeden en gezongen.

Christus is naast mij, Christus is voor mij,
Christus staat achter mij,
Christus is in mij, Christus is onder mij,
Christus troont boven mij,
Christus aan mijn rechterhand, Christus aan mijn linkerhand,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik ga zitten,
Christus wanneer ik opsta.
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.

Moeder Teresa’s gebed om karakter

Moeder Teresa staat wereldwijd bekend als een vrouw die zichzelf inzette om de allerarmsten te helpen en zichzelf daarbij volledig wegcijferde. Misschien speelde dit gebed daarbij een rol?

Bevrijd mij, o Jezus

Van het verlangen om geliefd te zijn,
Van het verlangen om verhoogd te worden,
Van het verlangen om geëerd te worden,
Van het verlangen om geprezen te worden
Van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
Van het verlangen om geraadpleegd te worden,
Van het verlangen om goedgekeurd te worden,
Van het verlangen om populair te zijn,

Van de angst om vernederd te worden,
Van de angst om geminacht te worden
Van de angst om vermaand te moeten worden
Van de angst om gelasterd te worden,
Van de angst om vergeten te worden,
Van de angst om verkeerd begrepen te worden
Van de angst om belachelijk gemaakt te worden
Van de angst om verdacht te worden.

En, Jezus, geef mij de genade,
Om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
Dat anderen hoger geacht worden dan ik,
Dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden en ik minder,
Dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet,
Dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
Dat anderen heiliger worden dan ik,
Terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.


+ Lees het hele gebed van Martin Luther King Jr. (Engels)


Foto: Jill

--:--