Ga naar submenu Ga naar zoekveld

40% christelijke studenten heeft seks voor huwelijk

Meisjes seksueel actiever dan jongens, blijkt uit onderzoek onder 1500 leden van christelijke studentenverenigingen

Christelijke studenten zijn beduidend minder seksueel actief dan niet-christenen, maar kunnen niet voldoen aan de regels die hun kerk hun stelt, zo blijkt uit onderzoek van psycholoog Hans van Dijk van de Tilburg University en oprichter van de Stichting Being Real.

Deel:

Van Dijk enquêteerde 1500 leden van christelijke studentenverenigingen over hun ervaringen met seksualiteit. Van Dijk is de oprichter van de stichting 'Being Real'. De resultaten werden zaterdag 2 maart gepresenteerd op een Studiedag Seksualiteit, georganiseerd door een 'interkerkelijk netwerk van christelijke (s)experts' dat recent via Facebook is ontstaan. Van Dijk is ook onderdeel van dit netwerk, dat bestaat uit ongeveer 50 personen, waaronder wetenschappers, jongerenwerkers, schrijvers en hulpverleners.

Meerdere partners
Van de door Van Dijk onderzochte studenten heeft ongeveer 40% seks gehad. Dat percentage ligt bij meisjes iets hoger dan bij jongens. Van deze groep heeft 50% seksuele ervaring met één partner (gehad); 19% had twee bedpartners en 24% drie tot zes. De overige 7% had er nog meer.

Kerken
De verschillen tussen de kerkelijke achtergronden zijn niet groot, vooral bij de jongens. Bij de meiden valt op dat met name vrouwspersonen uit de Gereformeerde Gemeenten significant minder seksueel contact hebben gehad dan vrouwen uit andere kerken.
Ten opzichte van de niet-christenen zijn de christelijke studenten in hun seksueel gedrag duidelijk beïnvloed door hun geloofsovertuiging, "maar dan neem je de niet-christelijke praktijk dus als norm". Volgens Van Dijk moeten de kerken zich goed gaan bezinnen op de kloof die er is tussen de kerkelijke leer en het studenten-leven. „Een belangrijke conclusie voor de kerken is dat veel christelijke jongeren niet kunnen voldoen aan de seksuele regels en grenzen die de kerk stelt. Dit stelt kerken dus onherroepelijk voor een keuze. Of ze moeten hun regels en grenzen heroverwegen, of ze moeten zich eens goed gaan bezinnen over de manier waarop ze hun regels en grenzen communiceren.”

Zelfbeheersing
Overigens is ongeveer de helft van alle christelijke studenten tevreden met de seksuele voorlichting die ze thuis hebben gehad. Maar er is ook een groep (20% mannen en 15% vrouwen) die zegt helemaal niet voorgelicht te zijn.
Maar liefst 43% van de jongens geeft in het onderzoek aan niet tevreden te zijn met hun eigen seksuele zelfbeheersing. Dergelijke cijfers vinden we ook op de website van Being Real: "Uit onderzoek van Being Real onder ruim 2000 jongeren blijkt dat ongeveer de helft zijn of haar seksualiteit op een andere manier wil vormgeven, maar daar niet zelfstandig toe in staat is. Daarnaast geeft de meerderheid aan niet of nauwelijks te praten over zijn of haar seksualiteit. maar spreken over seksualiteit is een van de beste manieren om er op een gezonde manier mee (leren) om te gaan."
Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat een derde van de mannelijke en 59% van de vrouwelijke studenten wel tevreden is met hun seksuele zelfbeheersing. 

--:--