Ga naar submenu Ga naar zoekveld

6 vragen over de hemel

Waar is de hemel?

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus terugging naar de hemel. Hij pleit daar voor ons en bereidt ons een plaats! Niettemin is de hemel geen eenvoudig begrip. Drie theologen helpen ons, aan de hand van zes vragen, een stapje verder.

Deel:

1) Waar is de hemel?

Arie van der Veer: "De hemel is daar waar God is. De hemel kan dus dichtbij, maar ook veraf zijn. Soms wordt de hemel heel dichtbij gezien. Neem het verhaal van de verheerlijking op de berg, waarbij de hemel openging en drie discipelen Jezus zagen, met Mozes en Elia. Jezus verscheen na Zijn opstanding meerdere malen. Ineens kon Hij er zijn: muren en deuren hielden Hem niet tegen. Onze zintuigen zijn ontoereikend; onze ogen zien niet alles en onze oren horen niet alles. Maar God kan ze wel openen. Zo werden de ogen van de knecht van Elisa geopend en tóen zag hij hemelse legers. De hemel kan veel dichterbij zijn dan wij denken."

2) Hoe zal het zijn in de hemel?

Anne Westerduin: "We zullen doen waarvoor we gemaakt zijn, en dat is: leven. Met ons leven eren we Hem. De Here Jezus spoort ons aan om volmaakt te zijn zoals de hemelse Vader volmaakt is. Daarin zie ik een sleutel hoe we naar het hemelse leven kunnen kijken. Steeds wanneer we ervoor kiezen om onze vijanden lief te hebben, proeven we iets van Gods volmaaktheid. En elke keer als we vergeven in plaats van ons gelijk halen, maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar en werken we mee aan het totstandkomen van een nieuwe aarde, die in de hemel haar volmaaktheid zal krijgen."

3) Wonen we straks in de hemel of op de nieuwe aarde?

Jan Hoek: "Onze eindbestemming is niet de hemel. Na de dood komen gelovigen wel in de hemel, maar dat is een wachtkamer waar de zaligen nog geen verheerlijkt lichaam hebben. Vol verlangen wordt uitgezien naar de dag van de opstanding der doden. Er komen een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’: een totaal vernieuwd heelal. Het ligt voor de hand dat de woonplaats van de verloste mensheid planeet aarde is. De aarde zal in directe verbinding staan met de hemel als troonzaal van God. Omdat de aarde grondig vernieuwd zal zijn, heeft het geen zin om te speculeren over vragen als: ‘Is er wel voldoende ruimte voor alle verlosten, die een schare vormen die niemand tellen kan?'"

4) Wie zullen de hemel mogen bewonen?

Arie van der Veer: "Jezus heeft het in Zijn afscheidsrede over het Vaderhuis. In de gelijkenis van de arme Lazarus kon de rijke man daar niet komen. Niet iedereen zal daar zijn. Toch zal het ons verrassen; vele laatsten zullen de eersten zijn. De kinderen? Jezus zei: "Laat de kinderen tot Mij komen." Kleine kinderen horen bij hun ouders zoals lammetjes bij hun moeder. Reken maar dat God het geloof van moeders ziet, zoals Jezus het geloof van de vier vrienden van de verlamde man ‘zag’. En de mensen die vóór Jezus' tijd leefden? Soms betaal je een rekening met een cheque die pas later ‘gedekt’ is. In het Oude Testament zagen de gelovigen uit naar de Messias. Hij betaalde later hun schuld; zij leefden en stierven op Zijn krediet."

5) Zul je elkaar in de hemel herkennen?

Anne Westerduin: "We kunnen ervan uitgaan dat er herkenning is (zie bijv. Matth. 18:10, Luk. 16:9 en Luk. 16:22-24). Er worden namen genoemd van hen die in de hemel zijn. Je zult in de hemel iedereen kennen, maar een anders ‘kennen’ dan nu op aarde. Ik vermoed dat het iets weg heeft van: doorgronden, diep weten waarom de ander is zoals hij of zij is. We kunnen dus ook niet zeggen wie we wel en niet zullen tegenkomen. De tekst “God is groter dan ons hart en Hij weet alle dingen” (Joh 3:20) komt altijd in mijn gedachten wanneer ik me zorgen maak over het heil van anderen. We mogen erop vertrouwen dat de Here veel meer weet dan wij."

6) Hebben we in de hemel nog weet van kwaad en verdriet?

Jan Hoek: "In de voleinding is er naar mijn overtuiging wel degelijk herinnering aan de ellende waaruit we zijn verlost. Het gaat om getroost verdriet of om geheelde littekens. Deze herinnering is niet pijnlijk, maar geeft eeuwig voedsel aan de verwondering over de grootheid van Gods reddende genade. We weten uit ervaring wat kwaad en wat zonde is (in tegenstelling tot Adam en Eva in het paradijs, vóór de zondeval), maar we verwerpen dat hartgrondig vanuit de overstelpende liefde tot God."

  • Ds. Arie van der Veer presenteert Nederland Zingt op Zondag, heeft verschillende (dag)boeken geschreven en is verbonden aan de christelijke gereformeerde kerk van Zwolle.
  • Anne Westerduin is theoloog en mede-eigenaar van media- en communicatiebedrijf Sestra.
  • Dr. Jan Hoek is bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede


Redactie: Carola van Ruiswijk
Beeld: Shutterstock

Meer lezen?

•    De hemel dichterbij, dr. P.J. Visser, Boekencentrum, 120 blz., € 11,90, ISBN: 9789023922964

•    Hier en daar, Henk Binnendijk, Voorhoeve, 205 blz., € 14,90, ISBN: 9789029719506

--:--