Ga naar submenu Ga naar zoekveld

9 tips voor een bijzondere veertigdagentijd

Driemaal drie tips aan de hand van de pijlers gebed, soberheid en solidariteit

Jezuïet Nikolaas Sintobin kijkt elk jaar weer uit naar de veertigdagentijd. “Voor mij is het een tijd van opener leven met God, een tijd van intenser leven.” Hier geeft hij 9 tips hoe je de veertigdagentijd voor jou ook de beste tijd van het jaar kunt laten zijn.

Deel:

Voor veel christenen is de veertigdagentijd een intense tijd, waarin je ‘back to the basics’ gaat. Waar leef je nu eigenlijk voor? Hoe geef je God de plaats die Hem toekomt?

Van oudsher heeft de 40-dagentijd drie grote pijlers: gebed, soberheid en solidariteit. Bij elke pijler geef ik drie tips, die opvallend genoeg niet altijd gaan om minder of om ‘strenger’ leven. Als je al de neiging hebt om strikter te leven, doe je er misschien goed aan om het veertig dagen anders te doen. Ze zijn ook niet om alles tegelijk te doen. Het gaat niet om geestelijke krachtpatserij. Wel om te ontdekken wat jou dichter brengt bij de levende Heer.

Pijler 1: Gebed

Zomaar vertoeven bij God

 1. Bij het begin en aan het einde van de dag God bewust danken
 • Waar kijk ik naar uit deze morgen?
 • Waarvoor wil ik God deze avond danken?

‘s Morgens enkele verzen uit de Bijbel lezen en die gedurende de dag herkauwen

Thuis na het avondeten, vóór het afruimen en afwassen, enkele minuutjes in stilte aan tafel blijven, na eerst enkele verzen uit de Bijbel te hebben gelezen


Pijler 2: 
Soberheid

Vrijer komen te staan ten opzichte van wat niet (van) God is om dichter bij Hem te komen

 1. Ervoor kiezen je te onthouden van alcohol, toetje, internet, televisie, radio, seks, enz.
 2. Omgekeerd, ervoor kiezen om meer leuke dingen te doen, als je eerder de neiging hebt om best strikt te leven en te werken:
 • Elke week één avond naar de bioscoop
 • Zaterdagmorgen heerlijk gaan wandelen in de natuur
 • Op zondag toch een fles wijn openen

Je aandacht voor Gods schepping aanscherpen:

 • Energieverbruik verminderen
 • Vervuilend transport vermijden
 • Niet-recyclebare verpakkingen weren


Pijler 3: Solidariteit

Liefde uit zich meer in daden dan in woorden; bij voorkeur aan armen en kleinen

 1. Bijzondere aandacht besteden aan één persoon of relatie
 • Een eenzame
 • Iemand met wie je een moeizame relatie hebt
 • De bedelaar bij jou om de hoek

In contact treden met mensen met wie je normaliter weinig of geen contact hebt

 • Migranten
 • Andersgelovigen
 • Je buren

Spaar de 'materiële vrucht' van je soberheid op en geef het weg: stop bijvoorbeeld veertig dagen lang het geld dat je bespaart in een potje en bedenk een mooi doel.

nikolaas_sintobin_40dagentijd
--:--