Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Advent | Hij komt | Eerste Advent

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt zodat je thuis of met een groep advent kunt vieren. Zondag 3 december is het eerste adventszondag.

Deel:

Heer, open mijn lippen

  En mijn mond zal uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
  Moet uw naam worden geloofd

God, kom mij te hulp
  Heer, haast U mij te helpen
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  Zoals het was in het begin en nu en altijd
  En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 

Zing een lied

God U bent liefde: bij u is vreugde, blijvende vreugde
(ga naar YouTube U bent liefde)
 
Psalm 145:1-6
U, mijn God en koning, wil ik roemen:
  uw naam prijzen tot in eeuwigheid,
Elke dag opnieuw wil ik u prijzen:
  uw naam loven tot in eeuwigheid
'Groot is de HEER, hem komt alle lof toe:
  zijn grootheid is niet te doorgronden.'
Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen:
  uw machtige daden verkondigen.
Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit:
  ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
Laten zij getuigen van uw geduchte daden:
  ook ik wil van uw grootheid vertellen.
  God U bent liefde: bij U is vreugde, blijvende vreugde
 

Lees
Lucas 1:26-38: Maria krijgt bezoek
 

Stilte
Leef je in in het verhaal en beeld je in dat je Maria bent.

God U bent liefde: bij U is vreugde, blijvende vreugde.
 
Henri Nouwen, een Nederlandse priester en schrijver, schreef:
'Maar is het mogelijk om midden in deze angstaanjagende wereld te wonen in het huis van liefde en er te luisteren naar de vragen die de Heer van de liefde oproept? Of zijn wij er zo aan gewend geraakt in angst te leven dat wij onze oren sluiten voor de stem die zegt: 'Wees niet bang'. Die geruststellende stem laat zich steeds opnieuw horen: 'Vrees niet, wees niet bang' is de stem waaraan wij het meest behoefte hebben.'
 
Bid voor je familie
 
Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en bezit. U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug. Alles is van U, beschik erover geheel volgens uw wil. Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg.
 
Heer, ga met ons mee.
Als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids
In gemeenschap van de heilige Geest.

--:--