Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Als God je gebed niet verhoort

Week van Gebed: een bemoediging voor bidders die worstelen met Gods zwijgen

Als je afgelopen zondag naar de kerk bent geweest, heb je het misschien gemerkt: die dag begon de Week van Gebed. In heel Nederland komen christenen bij elkaar om te bidden. Maar wat als God je gebed niet verhoort? Dat kan een enorme worsteling zijn. Speciaal voor teleurgestelde bidders heeft spreker en schrijver Ron van der Spoel daarom een bemoediging.

Deel:

In de Bijbel begint alles met het spreken van God. Dat is een van de meest kenmerkende dingen van God: Hij spreekt. Dit blijft God door heel de Bijbel doen, Hij laat zich horen door profeten, door zijn Zoon, door de apostelen. Maar soms zwijgt God.

Waarom helpt God mij niet?

God zwijgt heel lang als Job klacht na klacht naar de hemel schreeuwt. God zwijgt als het volk Israël klaagt in Babel. In Klaagliederen staat: ‘U hult U in een wolk, geen gebed dringt tot U door’.
God zwijgt als Jezus roept aan het kruis: ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?’.
God zwijgt als Jezus op stille zaterdag in het graf ligt.

We kennen allemaal het spreken van God, maar we worstelen ook allemaal met het zwijgen van God, met het niet beantwoorden of verhoren van onze gebeden. Hoort God ons wel? Waarom reageert hij niet?

Hoort God ons wel? Waarom reageert hij niet?

God laat je niet (helemaal) los

Toen Israël in slavernij in Egypte was, riepen ze tot de God van hun vaders Abraham, Isaäk en Jakob, maar het duurde 430 jaar (!) voor God antwoordde: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte  aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord …’

Het is deze ervaring die we door heel de Bijbel zien: we roepen tot God, maar Hij lijkt afwezig. Toch blijkt dan altijd dat Hij er wel degelijk was, verborgen, op de achtergrond.

God is er vaak zoals een vader die z’n kind leert fietsen: eerst houdt hij het goed vast, maar om het te leren moet hij het kind loslaten. Dan kan het vallen, zeker, maar de vader is er bij, raapt het op en duwt het weer op gang.

De enige die echt totaal los van God is geweest, is Jezus aan het kruis. En zelfs dan durft Hij zich toe te vertrouwen aan God: ‘In uw handen beveel Ik mijn geest’. Hij voelt God echt niet meer, is zijn Vader helemaal kwijt, maar gelooft met heel zijn leven dat God niet loslaat waar Hij aan begonnen is, Hij gelooft in de opstanding van zijn leven!

Vol vertwijfeling zoeken naar Gods liefde

De tijd waarin God zwijgt, waarin gebeden niet worden verhoord, is de tijd waarin we het meest leren alles van onszelf los te laten, omdat we zo intens naar Hem gaan verlangen.

Als God zwijgt, als God niet meer ingrijpt, zal onze blik langzaam maar zeker van zijn handen naar zijn ogen gaan. Dan zoeken we niet meer wat Hij voor ons kan doen, want Hij doet even niets. Dan zoeken we vol vertwijfeling en verlangen naar Zijn liefde, naar zijn hart.

Als God zwijgt, keert Hij zich niet van je af, maar wacht Hij tot jij je echt naar Hem toekeert.

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen
Beluister ook: het antwoord van Henk Binnendijk op vraag 'Wat als God je gebed niet verhoort.'
Beluister ook: het antwoord van Henk Binnendijk op vraag 'Wat als God je gebed niet verhoort.'

Week van Gebed

‘Recht voor ogen’ is het thema van de Week van Gebed, die van 20 tot 27 januari 2019 duurt. Het thema – gekozen door de kerken in Indonesië – haakt aan op een oproep in het Bijbelboek Deuteronomium: “Zoek het recht en niets dan het recht.” Ook het materiaal voor de gebedsweek is door de Indonesische kerken voorbereid. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

Tekst: Ron van der Spoel

Lees ook: Week van Gebed: 'Zet U het mij maar recht voor ogen'
Lees ook: Week van Gebed: 'Zet U het mij maar recht voor ogen'
--:--