Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijbelstudie: Beeld van God

Welk beeld hebben wij van Hem?

Er wordt veel over God gesproken en geschreven, ook in de seculiere media, maar welk beeld hebben wij van Hem? Misschien is Hij wel anders dan wij vermoeden. Laten we voor onszelf eens nagaan welk beeld wij van God hebben.

Deel:

Misschien is God ‘slechts’ de Persoon aan Wie we voortdurend verlanglijstjes voorleggen. Het kan ook zijn dat we God zien als Degene Die voortdurend let op wat we wel en wat we niet doen. Mogelijk zijn we al jarenlang naar Hem op zoek, maar kunnen we Hem niet vinden. Of is God voor ons alleen een God van liefde, Die alles wel goed vindt? 
Het kan helpen om Exodus 3 erbij op te zoeken, de roeping van Mozes. God zegt daar tegen hem: “Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.” Het is opmerkelijk dat Mozes vervolgens nog vraagt naar Gods Naam, waarop Hij Zich bekendmaakt als de ‘Ik ben’, de ‘Ik zal zijn’.

Is God voor ons de ‘Ik ben’, de God Die een Naam heeft, Die heel nabij is? Of is Hij nog de God Die op grote afstand verblijft? Kennen wij Hem, door Jezus Christus, Die naar deze aarde kwam om ons met Hem te verzoenen? 
Dan is Hij ook voor ons de ‘Ik ben’. De vraag naar God wordt dan een uitroepteken. ‘Ik ben!’ Omdat we Hem hebben leren kennen. Niet door onze inspanningen, maar door Zijn genade.

Ik kan me niet voorstellen dat u nooit naar God vraagt. “God, waarom?” Zeker wanneer u Gods weg met uw leven niet begrijpt. Of wanneer u het gevoel hebt dat Hij op afstand blijft.
Een ontmoeting met Jezus Christus verandert ons leven definitief. Hij wil ons leren kijken met Zijn ogen, leren handelen met Zijn handen, leren denken vanuit Zijn gedachten, leren spreken met Zijn woorden. Door de Heilige Geest, met Wie Hij ons wil vervullen. Zodat ons leven steeds meer gaat lijken op dat van Hemzelf.

Zo’n leven vraagt volkomen overgave aan Hem. Wie Hem liefheeft, houdt Zijn geboden. En heeft tegelijk een diep verlangen om Hem beter te leren kennen, dichter bij Hem te komen, in Zijn nabijheid. 
Nadat Mozes zijn vraag aan God heeft gesteld en God Zich aan hem als de ‘Ik ben’ heeft geopenbaard, ging Mozes op pad met God en God met Mozes. Exodus 33:11 zegt dat de Here van aangezicht tot aangezicht met Mozes sprak, zoals iemand spreekt met zijn vriend.

God wil onze vraag naar Hem beantwoorden. Hij wil Zich aan ons openbaren. Hij wil tot ons spreken. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. En wanneer Hij tot ons spreekt, kan er van alles gaan gebeuren. Dat zie je bij Mozes. Mozes wordt de leider van het volk. Jesaja hoort Zijn stem en wordt een van de grootste profeten. Paulus gaat op pad om het Evangelie van het Koninkrijk te brengen.

Anderen horen Gods stem en geven hongerigen eten, dorstigen drinken; zij huisvesten vreemdelingen, kleden naakten, bezoeken zieken en gaan op bezoek bij gevangenen. Ze brengen licht in levens waar duisternis is.
En soms lijken het druppels op gloeiende platen. Maar deze druppeltjes brengen wel hoop en zegen in uitzichtloze situaties. Want, zegt de Here Jezus in Matt. 25, “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

--:--