Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijbelstudie: Zo word je moedig als Ester

4 lessen voor meer moed

Hoe kun je moedig en ontvankelijk in het leven staan, als alles om je heen onzeker is? Het verhaal van Ester geeft je daar zeven heel actuele aanwijzingen voor. Van een gehoorzaam mooi meisje in ballingschap werd ze een daadkrachtige koningin. Maak de reis met haar.

Deel:

Moedig leven doe je samen

Ester is een jonge vrouw als Mordechai haar aandraagt voor een schoonheidswedstrijd aan het hof. Er staat in het verhaal niet dat ze een moedige, krachtige vrouw was, maar lieftallig, mooi (2:8) en gehoorzaam (2:20). Met haar mooie, lieftallige uiterlijk was ze geschikt voor deze taak. Haar gehoorzaamheid bracht haar vervolgens op plekken die ze nooit had vermoed. Ester was bereid om de adviezen op te volgen van degene die ze vertrouwde. Ze ging niet in haar eentje op weg naar de top, zoals we in deze individualistische maatschappij vaak doen, maar leunde op anderen. Mordechai kwam elke dag langs (2:10) en ze vroeg hem vaak om advies. 

Wie is degene die jou op weg kan helpen in moedig leven?

Moed is gehoorzaam zijn aan de goede focus, steeds weer

De gehoorzaamheid van Ester brengt haar ver. Ze is niet alleen gehoorzaam aan raadgevers, maar ook aan haar focus. Ze had een heerlijk comfortabel leven in een harem kunnen leiden, maar in plaats daarvan kiest ze voor de liefde voor haar volk. Wanneer ze toch bang wordt, gaat ze eerst weer te rade bij Mordechai, die haar terugbrengt bij haar focus: haar volk redden. In de loop van het verhaal zie je dat ze dit doel steeds krachtiger achternagaat. Wanneer Haman gedood is, laat ze het er niet bij zitten. Ze blijft de koning smeken om herziening van de wet die de Joden vogelvrij verklaart en gaat daarin steeds een stap verder. Haar gerichte focus verandert haar van lieftallig meisje in krachtige strijdster met moed.

Waar richt jij je op?

‘Ester verandert van lieftallig meisje in een strijdster met moed’

Moedig leven kost tijd

Bij moed wordt vaak gedacht aan een eenmalige sprong in het diepe, zoals je baan opzeggen. Maar dat is een zeer beperkte kijk op moed. Moed is geen eenmalige daad, maar een keer op keer overeind krabbelen wanneer je bent gevallen en simpelweg de tijd nemen om je focus uit te leven. In het geval van Ester betekende dit twaalf maanden voorbereiden, wachten tot de koning haar riep, twee maaltijden met die verschrikkelijke Haman, blijven smeken om gerechtigheid. Moed is geen momentopname.

Waar wil jij tijd voor nemen?

Moed is duidelijk afstand nemen van ongezonde vrienden of vijanden

In dit moedige verhaal vloeit heel wat bloed. Er worden geen verkeerde zaken met de mantel der liefde bedekt – al had Haman dat graag gewild. De vijanden worden duidelijk geëlimineerd. Dat begint met Bigdan en Feres (2:21) en eindigt met Haman en zijn zonen die aan de paal worden gespiesd. Koningin Ester toont geen medeleven; ze stelt de lijken van deze verraders zelfs tentoon aan het volk. Durf duidelijk afstand te nemen van mensen die het goede doel in de weg staan en speel dan geen onduidelijke spelletjes. Misschien hoef je daarbij niet altijd over lijken te gaan, zoals in dit verhaal, maar pak wel door en durf leiding te nemen.

Van wie wil jij afstand nemen?

Moed is durven verliezen

Ester is bang om ongevraagd naar de koning te gaan. Ze gaat zelf vasten en vraagt anderen ook om voor haar te vasten. Ze doet dan een legendarische uitspraak: Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen (4:16). Ester durft haar leven te verliezen voor het goede doel. Dat zie je later terug bij Jezus. En Hij zegt zelf: wie zijn leven durft te verliezen, zal het vinden (Lucas 9). Bang zijn dus, en toch gaan. Durven falen. Jezus deed het je voor en het deed het voor jou.

Waar wil jij voor lijden?

Moed is je overwinning laten zien aan de vijand.

Die Ester durft! Nu ze eenmaal is opgestaan, kruipt ze na haar overwinning niet weg in een hoek. Ze viert de overwinning en stelt hem op schrift. De viering wordt vastgelegd in een wet en uiteindelijk verschijnt de hele geschiedenis zelfs in boekvorm. Niets geen valse bescheidenheid dus. In het land waar Israël banneling is, stelt Ester een daad. Ze laat hiermee aan haar vijand zien, dat hun onderdrukking niet het laatste woord heeft. Stel je overwinningen op schrift en als de vijand weer begin te zeuren in je hoofd, laat hem deze overwinningen zien.  

Welke overwinning kun jij opschrijven?

Moed is je proces aangaan van knecht naar koningin

Was Ester de moedigste vrouw op aarde dat God haar deze taak gaf? Waarschijnlijk niet. Ester was wel bereid om haar proces aan te gaan. Eerst was het Mordechai die de besluiten nam, maar in het laatste hoofdstuk zie je een totaal getransformeerde Ester – die zelf besluiten neemt (9:29,32). Ze groeit uit tot een daadkrachtige koningin die haar verantwoordelijkheden op zich neemt. Zeg nooit: ik kan het niet, maar vraag: wil je mij helpen in mijn proces? Esters verhaal is een krachtig getuigenis van moed.

Welk proces wil jij aangaan?

Beloning

De beloning van moedig leven is niet gering. In Ester 8:16 staat dat er voor de Joden een tijd aanbrak van licht, vreugde, blijdschap en eer. Er kwam rust.

‘Wees niet bang,’ – zegt God zelf in Genesis 26:24 – ‘Ik sta je terzijde en ik zal je zegenen.’

Meer lezen? Zuster Félicité (60) woont samen met drie andere nonnen in de Atlasabdij van Tibhirine in Algerije. 

Tekst: Mirjam van der Vegt

--:--