Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Coronavirus: kunnen we het Heilig Avondmaal nog vieren?

Protestantse Kerk in Nederland komt met richtlijnen

Van verschillende gemeenten ontvangt de Protestantse Kerk in Nederland momenteel vragen over het coronavirus. Kerken willen graag weten hoe zij moeten omgaan met dit virus, vooral in verband met het schudden van handen, de viering van het Heilig Avondmaal en bezoekwerk. De PKN heeft hiervoor inmiddels enkele richtlijnen opgesteld.

Deel:

De PKN schrijft op de website: "Gelet op het feit dat de overdracht van het virus vooral plaats vindt via de mond en de handen, kunt u er voor kiezen om het handenschudden voorlopig achterwege te laten. U kunt er ook voor kiezen om desinfecterende gel beschikbaar te stellen voor de aanwezigen."

Heilig Avondmaal

Over de viering van het Heilig Avondmaal schrijft de PKN het volgende: "Met betrekking tot het Avondmaal is het wellicht aan te raden om niet te drinken uit een gezamenlijke beker, maar een andere vorm te kiezen. Let wel: het is een vrijblijvend advies, er wordt niet getreden in de verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Binnen de kaders van de kerkorde bepaalt de kerkenraad of en op welke wijze de Maaltijd van de Heer ter plaatse wordt gevierd. In onze kerken zijn er verschillen in de wijze van viering die alle theologisch gelegitimeerd en liturgisch verantwoord zijn. Het is aan de kerkenraad de afweging te maken in hoeverre men het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingsgevaar wil laten prevaleren boven bijvoorbeeld de wijze waarop men gewend is het Avondmaal te vieren."

Kleine bekertjes

De PKN adviseert om bij het delen van brood en wijn de handen van te voren goed te wassen of om desinfecterende gel te gebruiken. "In de tweede plaats zal duidelijk zijn dat het besmettingsgevaar het kleinst is als er niet door ieder gedronken wordt uit dezelfde beker en dat het brood door zo weinig mogelijk mensen aangeraakt (gebroken) wordt. U zou gebruik kunnen maken van meerdere kleine bekertjes, al dan niet samen met stukjes brood of matze. Het met een doek schoonvegen van de beker nadat iemand eruit gedronken heeft of het dopen van het brood in de wijn, biedt geen bescherming tegen de overdracht van virussen."

Coronavirus en bezoekwerk

De PKN denkt dat er geen aanleiding is anders om te gaan met bezoekwerk dan met een gewone griep het geval zou zijn. "Een goede hygiëne, zoals hierboven aangeduid, volstaat als de bezochte niet lijdt aan het coronavirus. Mocht dat wel het geval zijn dan is het wijs, zolang het om de milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te beperken tot de telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg." 

Afgelast

In Italië werden duizenden kerkvieringen afgelast. De bisschoppen van Milaan, Venetië en Padua hebben alle kerkelijke vieringen en andere activiteiten geannuleerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de Aswoensdagvieringen werden afgelast.

Shincheonji-kerk van Jezus

Zuid-Korea gaat 200.000 leden van een kerk testen op het coronavirus. In het land is een golf van nieuwe besmettingen gemeld tot een totaal van 977. Ongeveer 68 procent van de Zuid-Koreaanse besmettingen is gelinkt aan de Shincheonji-kerk van Jezus, waar het eerste geval werd gemeld bij een 61-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe ze besmet is geraakt.

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--