Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De 7 mooiste bijbelteksten bij een geboorte

De Bijbel over nieuw leven

Bij de geboorte van een kindje wordt een nieuw leven door God aan de ouders toevertrouwd. Dat is een bijzondere gebeurtenis. De Bijbel zegt hier prachtige dingen over. We zetten 7 bijbelteksten over het krijgen van kinderen op een rij: voor op een geboortekaartje of gewoon ter inspiratie.

Deel:

Psalmen 139:15-16
De eerste regel van Psalm 139 luidt: Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Later in de Psalm – in de verzen 15 en 16 – staat dat God je zelfs al kent en doorgrondt voordat je geboren wordt.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Matteüs 19:14
Toen Jezus in Judea was brachten de mensen kinderen bij hem om voor hen te laten bidden. De discipelen probeerden de mensen tegen te houden, maar Jezus zei: laat ze bij mij komen.

Jezus zei: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’

Psalmen 127:3-4
Deze prachtige verzen uit Psalm 127 benadrukken dat ieder kind een geschenk van God is. Het krijgen van kinderen is niet onze eigen verdienste, maar een zegen van God.

Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.

Spreuken 22:6
Het boek Spreuken - dat vol wijsheden staat - zegt dat de opvoeding van een kindje belangrijk is voor de rest van zijn of haar leven. Jong geleerd is oud gedaan.

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Lees ook: Bijbelse babynamen en hun betekenis
Lees ook: Bijbelse babynamen en hun betekenis

Jesaja 44:24
God schept gigantisch grote dingen, zoals de hemel en de aarde, maar ook hele kleine dingen, zoals een kindje in de moederschoot.

Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de HEER ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd.

Jeremia 1:5
God kent je al voor je geboorte. Hij verbindt zich al aan je in de buik van je moeder. Hij heeft al een plan met jou voordat je ter wereld komt.

‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’

Efeziërs 6:4
De apostel Paulus roept in zijn brief aan de Efeziërs ouders op het hun kinderen niet onnodig moeilijk te maken, dat veroorzaakt alleen maar bitterheid. Voed je kinderen in plaats daarvan op zoals de Heer dat wil.

Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.


Deze bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV, ©2016

--:--