Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De 9 vruchten van de Geest

Met Pinksteren herdenken wij de dag dat de Heilige Geest op de aarde kwam. Speciaal voor deze gelegenheid zetten wij de 9 vruchten van de Geest voor je op een rij.

Deel:

Galaten 5:22 NBG51

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." 

1. Liefde

Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. In de Bijbel spreken we meestal van een puur gevende liefde. Liefde die niks terug verwacht, net zoals God ons lief heeft gehad. God vraagt ook van ons dat we onze naaste liefhebben als onzelf en Hem boven alles. (Marcus 12:33)

2. Blijdschap

Blijdschap is anders dan vrolijkheid. Deze eigenschap zit diep van binnen en heeft niet te maken met de situatie waar je in zit. Paulus schrijft in de gevangenis Verblijdt u ten allen tijde! Hoe bijzonder is dat. Paulus liet de vreugde van de Heer zijn kracht zijn. (Nehemia 8:11)

3. Vrede

Met vrede wordt een harmonie of rust bedoeld. De vrede die wij van God mogen ontvangen door de Heilige Geest, geeft ons deze rust en harmonie juist in de onrustige momenten van ons leven. Dit is een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. Is dat niet geweldig?!

4. Lankmoedigheid

Lankmoedigheid is de eigenschap van lang en veel verdragen en vergeven. God is de meest lankmoedige persoon die er bestaat. Zijn geduld en liefde zijn voor eeuwig. (Jeremia 31:3)

5. Vriendelijkheid

Vriendelijkheid wordt beschreven als iets waar zorg en aandacht uit blijkt tegenover andere mensen. Vriendelijke mensen zijn geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening met anderen. 

6. Goedheid

Met goedheid wordt letterlijk goed zijn bedoeld. God is goed. Het is niet alleen een eigenschap van Hem, maar ook een beschrijving van Zijn hele wezen. God zelf is goedheid. (Psalm 34:9)God is ook de bron van goedheid. De mens zelf is van nature niet goed, maar door Gods goedheid kunnen wij goed doen aan de mensen om ons heen.  

7. Trouw

Trouw wordt beschreven als loyaliteit of zich houden aan een verbintenis. Eigenlijk gewoon doen wat je hebt beloofd. Als er iemand is die altijd trouw is, dan is dat natuurlijk God. Zijn belofte zijn ja en amen. Hij zal je nooit teleurstellen. Laten wij ook net als God betrouwbaar zijn. (2 Korinthiërs 1:18)

8. Zachtmoedigheid

Zachtmoedig is een synoniem voor goedaardig en vriendelijk. Als je een zachtmoedig persoon bent, zul je een ander nooit opzettelijk schade toebrengen. Jezus noemt zachtmoedigheid als een van de eerste dingen in de Bergrede. (Matthëus 5:5) Zachtmoedigheid wordt gezien als een van de lastigste vertaalbare woorden uit het Nieuwe Testament. Dit omdat het een woord is met veel inhoud. Het gaat over goedentierendheid en nederigheid. Hierin gaat het dus niet om jezelf maar om de ander. Je onderleggen aan God en leven voor de ander, in plaats van voor jezelf. Wat een prachtig streven! Daarom is het ook niet gek dat Jezus zegt dat juist zij die zachtmoedig zijn, samen met Hem de aarde zullen erven. 

9. Zelfbeheersing

Zelfbeheersing betekent dat je in sterk emotionele momenten de baas kunt zijn over jouw eigen emoties en begeerten. Je kunt je wensen, behoeften en driften in de hand te houden. God wil graag dat wij niet zomaar alles doen wat we willen, maar dat wij doen wat Hij zegt. Dit doet Hij niet om ons de les te lezen, maar omdat Hij het beste met ons voor heeft. (Jeremia 29:11)

--:--