Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De Bijbel over eenzaamheid

Hoe gingen mensen vroeger met eenzaamheid om?

Eenzaamheid is er altijd al geweest. De Bijbel schrijft erover en laat zien hoe mensen met hun eenzaamheid omgingen.

Deel:

Wat kun je soms eenzaam zijn. Met al je gevoelens kun jij je erg op jezelf teruggeworpen voelen. Of er andere mensen in je omgeving zijn, maakt dan niet uit. Jouw gevoel is reëel. Je bent niet de enige die te maken heeft met deze gevoelens: méér mensen worstelen hier mee.

Hij stond er alleen voor, ook al was God in het paradijs

De allereerste mens had al met eenzaamheid te maken. Van alle diersoorten had God mannetjes en vrouwtjes gemaakt. Daarna schiep Hij een mens: Adam. Hij stond er alleen voor, ook al was God in het paradijs. Hoe goed alles ook was, compleet was het niet. Adam voelde zich eenzaam.

God erkende het probleem van Adam en deed er wat aan. Hij bracht hem in een slaap en schiep een vrouw: Eva. Zijn eenzaamheid was opgelost: eindelijk was hij niet meer alleen.

David vluchtte voor familie
David was de tweede koning van Israël en stond goed bekend. Toch heeft hij in zijn leven meerdere momenten van eenzaamheid gekend. Een aantal keer was hij op de vlucht, omdat anderen het op zijn leven voorzien hadden. Saul, zijn schoonvader, maakte uit jaloezie jacht op hem. Hij wilde voorkomen dat David hem als koning zou opvolgen. Later wilde Absalom, de zoon van David, in plaats van zijn vader koning worden en had het daarom op het leven van David voorzien. Tijdens een achtervolging schreef David psalm 25. Hij zei tegen God: "Keer U tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis." 

Toen was Jezus totaal verlaten, door mensen en door God

Jezus moest het alleen doen
Toen de tijd aangebroken was dat Jezus opgepakt zou worden, nam Hij drie discipelen mee naar de tuin van Gethsemane. Hij ging bidden en vroeg de discipelen op Hem te wachten. Na verloop van tijd kwam Jezus terug en vond de vrienden slapend aan. Hij maakte ze wakker en ging nog een keer bidden. Weer vielen de mannen in slaap. Hij maakte ze weer wakker en ging weer bidden, maar opnieuw vielen de discipelen in slaap. Even later lieten zij Jezus nog een keer in de steek. Toen Jezus gevangengenomen werd, vluchtten zij. De discipelen waren bang zelf ook opgepakt te worden.

Toen Jezus aan het kruis hing, riep hij uit: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?" Toen was Jezus totaal verlaten, door mensen en door God.

Om te overdenken

1. Wat herken jij uit deze verhalen in jouw eigen leven?
2. Lees Psalm 25. Welk gevoel roept de tekst bij jou op?

Wat is jouw grootste verlangen?

De Bijbel geeft verschillende voorbeelden van mensen die zich op zichzelf teruggeworpen voelen en die ernaar verlangen uit dat isolement te komen. Er kan zelfs een enorm verlangen ontstaan naar God, om een goede relatie met Hem te hebben. Waar kijk jij naar uit?

Bartimeüs leefde geïsoleerd
Als blinde bedelaar was Bartimeüs aan zijn lot en aan de goedheid van voorbijgangers overgelaten. Natuurlijk had hij de verhalen over Jezus gehoord, de man die velen genezen had. Bartimeüs wist het wel: kon hij maar zien, dan zou hij een nieuw leven kunnen beginnen. Hij zou er dan ook bij horen.

Bartimeüs kon eindelijk zien en was uit zijn isolement gebroken

Toen Jezus voorbij kwam, greep hij zijn kans. Hij hoorde hem komen en schreeuwde het uit: “Heb medelijden met mij!”. Hij hoopte dat Jezus hem zou zien en dat Jezus hem het licht in de ogen gunde. Dat zou hem ook de erkenning geven dat hij een waardig mens was.

Omstanders probeerden Bartimeüs nog de mond te snoeren, maar Jezus had Bartimeüs gehoord. Hij riep de blinde bij zich en vroeg wat Hij zou kunnen betekenen, alsof dat niet duidelijk was. Hij genas hem. Bartimeus kon eindelijk zien en was uit zijn isolement gebroken.

Zacheüs wilde erbij horen

Zacheüs zwom in het geld
Zacheüs was een rijke man. Hij inde belastingen voor de Romeinen en verrijkte zichzelf daarmee, corrupt als hij was. Mensen hadden het helemaal met hem gehad. Zacheüs zwom dan wel in het geld, maar op het gebied van goede relaties was er veel te winnen. Toen Zacheüs hoorde dat Jezus in de buurt was, wilde hij Jezus zien. Deze man had echt iets te vertellen! Mensen verdrongen zich bij de weg en beletten Zacheüs het zicht: hij was klein. Om toch iets te kunnen zien, besloot hij in een boom te klimmen. Op die manier kon hij ook deel zijn van de mensenmassa die Jezus wilde zien. Jezus zag hem niet over het hoofd en nodigde zichzelf uit bij hem te komen eten. Dat zorgde voor een ommekeer in het leven van Zacheüs.

Om te overdenken

1. Wanneer ervaar jij eenzaamheid? Waar heb jij dan behoefte aan?
2. David zocht in momenten van eenzaamheid naar God. Op welke manier ga jij met dit verlangen om?

Jij hebt iets unieks te bieden!

Iedereen heeft iets unieks. De Bijbel laat ons zien dat we samen sterker staan. We hebben elkaar nodig om tot ons recht te komen.

Samen een eenheid
Iedereen heeft unieke mogelijkheden en eigenschappen gekregen. Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthiërs dat er voor iedereen een eigen plek is. Samen vorm je één geheel, net zoals alle ledematen en organen deel uitmaken van één lichaam. Het is belangrijk elkaar aan te vullen. Dat is Gods plan met mensen.

"Onze unieke eigenschappen komen pas echt tot hun recht wanneer deze deel uitmaken van het grotere geheel"

Timotheüs werd aangemoedigd
Timotheüs was een jonge man. Paulus koos ervoor om in hem te investeren en nam hem mee op zijn zendingsreizen. Op een gegeven moment gaf Paulus hem de leiding over de gemeente in Efeze. In die gemeente was veel aan de hand. Paulus bleef Timotheüs, die verlegen was, bemoedigen. Hij moest niet op zich neer laten kijken. Paulus spoorde Timotheüs aan om zijn gaven en talenten juist in te zetten.

Jozef bleef hard werken en maakte zichzelf dienstbaar

Jozef bleef dienstbaar
Jakob had elf zonen. Jozef, de jongste, droomde veel en legde deze ongevraagd uit. In een paar van deze dromen stond hij boven zijn grote broers, wat zij niet konden verdragen. Jakob hield enorm van Jozef. Hij maakte dat zichtbaar door zijn jongste zoon een prachtige mantel te geven. Dat vergrootte de haat van zijn broers. Ze pikten het niet langer!

Op een gegeven moment gooiden de tien broers Jozef in een put en verkochten hem als slaaf. Na verloop van tijd kwam hij aan het hof in Egypte terecht en kreeg door de zegen van God een hoge positie. Door valse beschuldigingen van de vrouw van zijn baas belandde hij in de gevangenis. Ondanks alles er wat gebeurde, bleef Jozef hard werken en maakte zichzelf dienstbaar. Jozef kreeg daardoor verantwoordelijkheden over het werk in de gevangenis. Hij liet zich niet weerhouden door de deprimerende omstandigheden.

Om te overdenken

1. Paulus gebruikte het beeld van een lichaam. Wat heeft dit jou te zeggen?
2. Welke belemmeringen ervaar jij om voor anderen van belang te zijn? Hoe kun je deze overwinnen?
3. Wat hielp Jozef om, ondanks zijn deprimerende omstandigheden, door te gaan? Wat zou jou kunnen helpen?

--:--