Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De gaven van de Heilige Geest

De gaven van de Heilige Geest. We hebben er allemaal wel eens van gehoord. Maar wat zijn het nu precies? Voor wie zijn ze bedoeld? Hoe kun je ze ontdekken, hoe ontvang je ze en welk nut hebben ze? Over deze en andere vragen gaat het tijdens het Ronduitweekend van 8 tot en met 10 november. In Visie alvast een voorproefje.

Deel:

Een van de sprekers op de conferentie is Bert Piet. Naast wiskundedocent is hij ook voorganger van de Volle Evangeliegemeente Berea in Amsterdam.

Talenten
Wat zijn gaven van de Heilige Geest? Volgens Bert Piet zijn dat niet alleen de gaven die in 1 Corinthe 12 worden genoemd, namelijk de gave van wijsheid, kennis, geloof, genezing, krachten, profetie, onderscheiding van geesten, spreken in tongen en vertolking van tongentaal. „Het zijn uitingen van de Heilige Geest, die ook voorkomen in de vorm van talenten. Zoals talenten om te besturen, te bemoedigen of goedgeefs te zijn.“
Vaak wordt de nadruk gelegd op de gave van het spreken in tongen. Bert Piet beaamt dat. „De gave van het spreken in tongen, samen met die van vertolking en profetie, is de gave die het dichtst binnen het bereik ligt van iemand die vervuld is met de Heilige Geest.“

Maar hoe ontvang je dan die gaven? Hoe kun je ze ontdekken?
„Dat begint met ontvankelijk te zijn voor Gods Geest. Want zoals in Lukas 11 staat: ‘Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?’ We ontvangen de belofte van de Heilige Geest door geloof. Dat is het begin van een weg waarin je gaat leren om Gods stem te horen. Geef er ruimte voor, toon bereidheid en nodig de Heilige Geest uit in je hart.
De Geest heeft handen en voeten nodig en wil Zich uiten. En dat kan door middel van jou en mij. En dan niet alleen in het spectaculaire van het spreken in tongen, maar ook in hoe we naar mensen kijken en met hen omgaan.“

Als je de gaven van de Heilige Geest ontvangt, ontvang je dan één specifieke gave of meerdere tegelijk?
„Daar is veel verschil van mening over. Ik denk dat als Gods Geest in je komt wonen, dat met de Geest van God niet een deel van God in je komt wonen, maar God geheel en al. En dat Hij daarin met al Zijn gaven en vruchten in je komt. Dus de mogelijkheid is er om te groeien in het ontvangen van steeds meer van God.

Paulus zegt in 1 Corinthe 14: ‘Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteerde’. Als Paulus zo’n wens uitspreekt, wijst dat in ieder geval naar de mogelijkheid tot het ontvangen van meerdere gaven. Hij zegt over datzelfde profeteren: ‘Gij kunt allen één voor één profeteren’. Het ligt dus in principe binnen ieders bereik. En of het ook gebeurt, zal van situaties in jezelf afhangen. Het kan zo zijn dat God iets binnen je bereik brengt, of dat Hij je zelfs een opdracht geeft, maar dat je er niet toe komt door beperkingen in je opvoeding, je karakterstructuur, in je genetische structuur. Weet dan dat God het je wil leren. Hij is er om je bij de hand te nemen en je daar naartoe te leiden.“

Waarom zien we zo weinig van die gaven in de traditionele kerken en juist wel in de vrije groepen?
„Ik denk dat veel mensen in de loop van de jaren een kerkleer hebben ontwikkeld waarin de gaven van de Geest als niet meer van deze tijd bestempeld werden. ‘Want’, zo wordt vaak geredeneerd, ‘dat was in de apostolaire tijd en we hebben geen apostelen meer, het Evangelie heeft zich inmiddels gevestigd’.
Bovendien, als je met honderd of duizend mensen samenkomt, zoals vaak in traditionele kerken het geval is, is het niet praktisch om iedereen ruimte te geven voor zijn of haar gaven. Dan is het makkelijker om de gaven in de kleine huissamenkomsten te laten gebeuren. Echter, in die huissamenkomsten is het in veel gevallen verwaterd en zijn we nu zover dat die gemeenten nauwelijks nog van die gaven weten.“

Nuttig?
De gave van genezing is voor een gemeente heel nuttig. De gaven van wijsheid, kennis en geloof, daar kunnen we ons ook nog iets bij voorstellen, maar wat is het nut van de gave van het spreken in tongen? Bert Piet: „Wie in een tong spreekt, spreekt geheimenissen en spreekt tot God. Het is eigenlijk een bede, een lofprijzing. En zo sticht hij tegelijkertijd zichzelf. Ik leer in het spreken in tongen bijvoorbeeld om vanuit een andere Bron dan mijzelf te putten.

Maar spreken in tongen is geen hobby, je doet het niet zomaar. Beoefen je het temidden van de gemeenschap, dan moet er wel vertaling zijn, door jezelf of door een ander. Anders heeft de tongentaal geen nut.

De gave van genezing, die inderdaad op het eerste gezicht veel nuttiger lijkt dan de andere gaven, komt niet veel voor. Ook niet in onze gemeente. Terwijl dat juist een gave is, die we heel hard nodig hebben. Want bij ons overlijden ook jonge mensen aan kanker. Daar staan we bij, daar kijken we naar, terwijl we weten dat God ons beloftes heeft gedaan.“

--:--