Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Deze 11 moeders uit de Bijbel schreven geschiedenis

Moederdag: 11 opmerkelijke vrouwen uit de Bijbel

Het is bijna Moederdag. Visie licht elf vrouwen uit, die een bijzondere moederrol hebben vervuld in Bijbelverhalen.

Deel:

Moeders in de Bijbel

De verhalen over moeders in de Bijbel zijn stuk voor stuk bijzonder en indrukwekkend, maar soms ook verdrietig. Hieronder lees je over de tien meest bijzondere verhalen.

Sara, de moeder die wachtte

Voordat Abraham en Sara uit Ur vertrokken, was duidelijk dat Sara onvruchtbaar was. Later beloofde God dat dit koppel een groot nageslacht zou krijgen. Die belofte herhaalde God. In de tussentijd bleef Sara wachten. Op gegeven moment verschenen drie mannen aan Abraham. Een van hen vertelde dat Sara over een jaar een zoon zou hebben. Sara geloofde daar niets van en lachte in zichzelf. Die belofte werd wel vervuld: Isaak werd geboren.

Hagar, de moeder die veel moest doorstaan

Hagar was de Egyptische slavin van Sara, die niet veel te vertellen had. Zij werd als vrouw aan Abraham gegeven in de hoop dat zij zwanger van hem zou raken. Ook als vrouw van Abraham bleef zij haar ondergeschikte rol houden. De verhouding tussen Sara en Hagar werd op een bepaald moment zo slecht dat Hagar en Ismaël de woestijn in gestuurd werden. Zij verwachtten te sterven. God beschermde en zegende hen echter.

Rebekka, de moeder die bedroog

Abraham had zijn knecht op weg gestuurd om een vrouw voor zijn zoon te vinden. Deze knecht kwam op bijzondere manier bij Rebekka uit. Rebekka was een vrouw met groot geloof. Zij accepteerde het verhaal van die knecht en ging met hem mee, zodat zij met een man kon trouwen die zij nog nooit gezien had.

Rebekka kreeg twee zonen: Jacob en Ezau. Toen Izaak oud en zwak geworden was, wilde hij Ezau als eerstgeborene de zegen geven. Ezau werd opgedragen om een wildgerecht te maken en ging daarvoor op jacht. Rebekka smeedde een bedrieglijk plan. Hierdoor kreeg Jacob de zegen die zijn vader niet voor hem bedoeld had.

Lea en Rachel, de moeders die moesten delen

Jacob vluchtte naar zijn oom Laban en werd verliefd op Rachel. Hij werkte zeven jaar in dienst van zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen. Laban bedroog Jacob en gaf hem op de huwelijksdag niet Rachel, maar haar zus Lea. Door nog eens zeven jaar voor zijn oom te werken, kon hij ook met Rachel trouwen. Beide vrouwen gaven hun slavin aan Jacob, zodat er meer kinderen geboren zouden worden. Rachel, die lang kinderloos bleef, werd moeder van twee zonen: Jozef en Benjamin.

De moeder van Mozes, een vrouw met een plan

Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht die zich niet verplicht voelde om de bijzondere positie van de Israëlieten in Egypte te respecteren. De rol die Jozef in Egypte vervuld had, speelde in de behandeling van de Israëlieten geen rol meer. Er heerste angst dat dit volk te groot zou worden. Daarom werd aan de verloskundigen opdracht gegeven joodse jongetjes na hun geboorte te doden. Deze verloskundigen gaven daar geen gehoor aan. Het Egyptische volk kreeg toen het bevel om die jongetjes in de Nijl te gooien, zodat deze verdronken. De moeder van Mozes bedacht een plan en maakte een rieten mand waar Mozes in gelegd werd. De mand met het kind werd door de Egyptische prinses gevonden. Het leven van Mozes werd gespaard. Hij werd door de prinses geadopteerd.

Wat voor type moeder ben jij? Doe de Moederdag-test!
Wat voor type moeder ben jij? Doe de Moederdag-test!

Simsons moeder: de vrouw die de regels volgde

Manoah was met een vrouw getrouwd die kinderloos bleef. Op een dag kwam een engel van de Heer bij haar om te zeggen dat zij een kind zou krijgen en dat zij geen wijn of andere drank mocht gebruiken. Ook mocht zij geen onrein voedsel eten. Omdat Simson aan God gewijd zou zijn, was het verboden dat zijn haar geknipt zou worden. Op het gedrag van Simson was later zeker het nodige aan te merken. Toch gebruikte God hem om de Filistijnen te verslaan.

Naomi, de schoonmoeder die haar geloof deelde

Naomi was haar land vanwege hongersnood ontvlucht. Haar man en twee zonen stierven in Moab. Toen zij hoorde dat de hongersnood voorbij was en dat God het land en het volk had gezegend, besloot zij om weer terug te keren. Orpa bleef uiteindelijk in Moab. Ruth ging wel mee en motiveerde haar beslissing: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ Ruth trouwde later met Boaz, die de vader zou worden van Obed. Obed is de opa van David, die koning werd.

Hanna, de moeder die woord hield

Hanna was getrouwd met een man die veel van haar hield, maar die nóg een vrouw had. De andere vrouw had wel kinderen. Zij had die niet. Deze situatie leverde Hanna veel problemen op, ook doordat zij veel door die ander gepest werd. Haar man troostte Hanna met de woorden dat zij voor hem meer waard was dan tien zonen. Hanna bad tot God en huilde daarbij. Ze zei: “HEER van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ Zij kreeg een zoon, Samuël. Samuël wijdde zich aan God toe en werd een belangrijk geestelijk leider van Israël.

Elisabet, de moeder die in wonderen geloofde

Elisabet was ook een vrouw die geen kinderen had. Zij was een gelovige vrouw die nauwgezet de wet hield. Haar kinderloosheid was voor haar omgeving reden om haar te minachten. Toen haar man Zacharias tempeldienst deed, verscheen Gabriël, een engel van de Heer. Deze engel zei onder andere: “Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer.”

Zacharias geloofde dit niet meteen en kon door toedoen van de engel een tijd lang niet spreken. Kort daarop raakte Elisabet zwanger en zei: “De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.” Elisabet werd de moeder van Johannes de Doper.

Lees ook: Werkende moeder of thuisblijfmoeder: wat zegt de Bijbel
Lees ook: Werkende moeder of thuisblijfmoeder: wat zegt de Bijbel

Maria, de moeder die onder de vrouwen gezegend is

Ook Maria, een jonge vrouw die met Jozef zou trouwen, kreeg bezoek van Gabriël. Zij kreeg te horen dat zij de moeder van Jezus zou worden. Maria was verbaasd hoe dat kon gebeuren, omdat zij maagd was. De engel vertelde dat dit door de Heilige Geest mogelijk was. Zij geloofde de engel en was bereid om de weg van God te gaan.

Jozef was onthutst over de mededeling van de zwangerschap en wilde haar in stilte verlaten. Een engel vertelde Jozef in een droom wat er zou gebeuren. Daardoor bleef Jozef bij Maria. Van Maria wordt een paar keer gezegd dat zij de gebeurtenissen in haar hart bewaarde. Maria stond bij het kruis toen Jezus stierf en hoorde tot de groep mensen die er getuige was van dat Jezus uit de dood is opgestaan.

Beeld: Unsplash

--:--