Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Dit zijn de 5 meest misbruikte Bijbelteksten

'Lees Bijbelverzen in hun context'

Bijbelteksten worden nogal eens verkeerd begrepen, geciteerd of toegepast. Door teksten uit hun context te halen, kunnen ze helemaal op bepaalde situaties van toepassing lijken terwijl ze niet zo bedoeld zijn. Deze vijf Bijbelteksten worden het meest uit hun verband gehaald en verkeerd toegepast.

Deel:

"Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft."

(Filippenzen 4:13)

Dit vers is niet bedoeld als geestelijke oppepper, waardoor je dingen kunt doen die – zeker weten – succesvol zijn. Je wordt bijvoorbeeld niet plotseling een succesvolle wielrenner en kunt met deze tekst in je achterzak niet opeens allerlei zakelijke deals binnenhalen.

Als Paulus deze tekst schrijft, staat hij onder huisarrest. Hij is in afwachting van zijn proces en kan de doodstraf krijgen, omdat hij over de opstanding van Jezus preekte. De apostel voelt zich niet verslagen onder deze omstandigheden, maar maakt van de gelegenheid gebruik de kerk te onderwijzen. Hij schrijft dat hij alle omstandigheden kan verdragen, hoogte- en dieptepunten, omdat God hem daar de kracht voor geeft. De heilige Geest is bij hem, zelfs in de gevangenis.

"Waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.”

(Mattheüs 18:20)

Dit vers wordt vaak bij wijze van troost aangehaald, bijvoorbeeld als er weinig aandacht is voor de eredienst of wanneer de bidstond slecht bezocht wordt. Doorredenerend zou het op die manier ook gebruikt kunnen worden om de kerkdienst over te slaan en in plaats daarvan met het gezin te bidden.

Jezus spreekt deze bekende zin uit in een bepaalde context: Hij heeft het over kerkelijke discipline en over de omgang met eigenzinnige gelovigen. Jezus bemoedigt de kerkleiders, die anderen in moeilijke tijden liefdevol willen terechtwijzen. God is bij de twee tot drie getuigen, wanneer ze een broeder of zuster willen corrigeren en opbouwen.

Lees ook: 10 meest populaire bijbelteksten
Lees ook: 10 meest populaire bijbelteksten

"Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”

(Jeremia 29:11)

Deze tekst wordt vaak geciteerd om mensen te bemoedigen die een moeilijke periode doormaken. De tekst doet het ook goed als hart onder de riem voor net afgestudeerden. Als losstaande tekst lijkt het alsof God iedereen populair, rijk, gezond of beroemd wil maken. Toch is dat niet zo.

Deze belofte werd niet aan een enkele persoon gedaan, maar aan een hele groep: Israëlieten die naar Babylon waren verbannen. Ondanks de verschrikkelijke omstandigheden waarmee ze te maken hadden, beloofde God dat er nog steeds een hoopvolle toekomst voor hen was. Het geluk dat in het vooruitzicht werd gesteld, heeft niet met geld of materiële zegeningen te maken, maar met geestelijke en fysieke redding. De belofte is dat God doorgaat met Zijn plannen, en dat Zijn volk daar onderdeel van is.

"Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.”

(Mattheüs 7: 1)

Wij leven in een tijd waarin grote waarde aan tolerantie wordt toegekend, tenzij iemand het oneens is met ons geloof, onze levensstijl of opvattingen. Dan kunnen we juist heel intolerant zijn. Sommigen kunnen dan brutaal uitroepen dat alleen God hen zal beoordelen. Die opvatting is niet Bijbels.

Matteüs 7 is een waarschuwing tegen eigengereidheid en hypocrisie. Als we een ander willen corrigeren, moeten we ons aan dezelfde normen houden. Wie anderen op een agressieve manier beoordeelt, kan verwachten dat hij op dezelfde manier wordt benaderd.

Zelfs wanneer we een balk uit ons eigen oog zouden halen, vraagt Jezus van ons dat we de splinter uit het oog van onze broeder verwijderen. Aan onze vruchten worden we herkend.

“Be still, and know that I am God."

(Psalm 46:11)

Dit vers wordt vaak in het Engels aangehaald. Door alleen deze zin te citeren, wordt de betekenis geweld aangedaan. Je kunt de zin 'Be still, and know that I am God' onder andere op kettinkjes, koffiemokken en screensavers tegenkomen.

Door dit vers in de context te lezen, wordt duidelijk dat de Psalm niet de nadruk legt om het stil zijn, maar op de grootheid van God. Hij heeft alles onder controle. De Psalmdichter wijst erop dat God wereldwijd alle oorlogen uitbant en oorlogstuig onbruikbaar maakt. Overal op aarde zal Hij geëerd en verhoogd worden. Het is duidelijk dat niets God van Zijn plan kan weerhouden. Dat is zowel een bemoedigimg, als een troost.

Alles wat God zegt en doet, heeft een doel. Elk woord dat in de Bijbel staat, is daar bewust en in de door God bedoelde context geschreven. We moeten daarom zorgvuldig met het Woord van God omgaan en ons ervan bewust zijn hoe we daarmee omgaan.

2 Timoteüs 3:16,17 “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.”

Originele artikel: relevantmagazine

--:--