Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Een geaard verhaal

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

PopUpGedachte vrijdag 3 mei 2019 – Een geaard verhaal

‘Deel het evangelie, vertel het verhaal, leg uit waar je op hoopt – en alleen in het uiterste geval, als het echt niet anders kan, dan gebruik je woorden’. Vrij naar een spreuk die gewoonlijk wordt toegeschreven aan Fransiscus van Assisi.

Er is zoveel meer dan de taal, zoveel meer dan de redelijke uitleg. En die andere talen gaan volgens deze Frans uit Assisi altijd voor. En het is in de lezing vanochtend dat ik twee andere talen ontmoet. De eerste is de meest vanzelfsprekende, de meest toegeëigende ook: laat je daden voor zichzelf spreken. En als iemand dan écht wil weten waarom en hoe, dan kun je het altijd nog uitleggen. Maar geloof de dingen die ik doe, zei Jezus zelf, als je mij niet wilt geloven.

Het was een van de leerlingen die zei: laat mij God de Vader zien. En Jezus die antwoordt: ‘je trekt nu al zolang met mij op en je hebt God de Vader niet gezien? Als je mij kent, ken je God de Vader. Punt.’ Klinkt vrij extreem, toch? Wijsheidsleraar is tof, goed moreel voorbeeld is prima, maar God de Vader zijn? Om het iets toegankelijker te maken zegt hij:

Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken.

Daar heb je ‘m. Geloof het anders omwille van de werken. Is datgene wat gebeurt aan vergeving, genezing, outcasts opnieuw toegang geven tot de samenleving, broodvermenigvuldiging, gezag over wind en water, matcht dat met wie de Eeuwige is? Laat dat dan genoeg zijn.

En vóór dat ze in katzwijm kunnen vallen over deze grootsheid, legt hij het meteen bij ze terug: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.  

Oftewel: geloof dat je in mij God zelf leert kennen. Geloof het desnoods om wat ik doe. Oh, en je zult groter dingen doen dan ik. Ergo: Jezus deelt graag zijn goddelijke status – en dan via de handeling. En de één heeft dit opgevat als: nog toffere, raardere mirakelen doen. De ander als: hij geeft 5000 mensen te eten, aan ons om samenlevingen te creëren waarin extreme armoede en hongersnood niet meer voorkomt. En we zijn er aardig mee aan de slag gegaan.

Maar dat is niet alles. Al heeft het mijn voorliefde. Dat er iets gedaan kan worden. Iets gecreëerd, iets uitgeprobeerd. De taal aan-de-slag. Maar er is nog een taal. Die voorafgaat aan mooie woorden – en die een check moet zijn op wat je ook vertelt in de wereld over hoop, geloof, liefde. En dat is deze:

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid, 
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag, 
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt, 
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep, 
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

Ik vind dit zo mooi. Wat je ook wilt vertellen in de wereld over Goddelijkheid. You are always late to the party, want het wordt allang verteld. In lucht en aarde, in wind en bergen, in groen en dieren, in vogels, mieren, bossen, toendra’s en huisspinnen. Het is er allang. En als je verhaal daar niet mee matcht is het sowieso bullshit. Er moet verbinding zijn tussen wie je bent, wat je uitleeft en wat je zegt. Maar ook tussen wat er groeit en bloeit, wat geurt en kleurt en om je heen krioelt – en wat je zegt.

Als er geen diepe liefde voor de planeet doorklinkt in wat je zegt, kan het niet met de werkelijke god te maken hebben, met de werkelijke goede vanaf het begin. Als dat wat je zegt niet resoneert met de aarde die roept om orde en liefde, om verbinding en gezamenlijkheid, om uitbundigheid en matigheid, dan is het niet het verhaal van wie God is, volgens deze psalm.

Als je deelt waar je op hoopt, als er evangelie rondzingt, als de liefde wordt verteld, laat het dan alleen in het uiterste geval met woorden gebeuren. Want 1) het wórdt al verteld door de wind op je huid en de regen, door de appels aan bomen en rupsen in de struiken, 2) het wordt al verteld door wat je doet. Dat maar eerst en dat vooral. En indien nodig voeg je daar woorden aan toe. Maar overschat niet het belang. Van deze podcast bijvoorbeeld. Want de vogels vertellen dit verhaal ook. En beter. En de mieren.

Veel plezier met luisteren vandaag.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

afbeelding
afbeelding.

Rikko Voorberg (38) is theoloog, schrijver, ‘activist/kunstenaar’ en initiatiefnemer van o.a. ‘We gaan ze halen’.

Wil je betrokken raken bij het werk van Rikko? Kijk dan hier.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--