Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Flevoland plant bomen...

...en jij kan helpen!

Flevoland heeft ongeveer 17.000 hectare bos. Dat is zo'n 12% van het provinciale landoppervlak. Meer dan de helft van alle natuur in Flevoland is bos. Mooi toch, zou je denken. Toch heeft ook deze groene provincie ambitie wat betreft het aanplanten van bos en het creëren van een groene leefomgeving.

Deel:

Flevoland

Flevoland is zowel onze jongste als onze kleinste provincie. Ontstaan door de drooglegging van de Zuiderzee en bekend om het open en weidse landschap. De provincie is op te delen in de drie gebieden: de Noordoostpolder met daarin de gemeenten Urk en Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland met de gemeenten Lelystad en Dronten en Zuidelijk Flevoland met de gemeenten Zeewolde en Almere.

Flevoland Dronten

Bos in Flevoland

Flevolands bos is jong bos. Het is namelijk niet ouder dan 75 jaar. De aanplant van het Voorsterbos (Noordoostpolder) is begonnen in 1944.

De bossen bestaan vooral uit loofhout en de belangrijkste boomsoorten zijn de Populier, Es, Eik en Esdoorn. Ze zijn relatief ongemengd. Dit komt door het feit dat het nog jong is, maar ook door de manier waarop er in het verleden is aangeplant. Dit is als monocultuur gedaan en dat maakt bos kwetsbaar. Wanneer er bijvoorbeeld ziekte ontstaat bij de hoofdboomsoort, kunnen er snel grote stukken bos verdwijnen. Flevolands ambitie is daarom om meer diversiteit aan te brengen in de bossen.

Volg Nederland plant bomen op Instagram
Volg Nederland plant bomen op Instagram

Op de hoogte blijven van de allerleukste boswachters, winacties en de beste BN-er video's? Volg dan het Instagramaccount van Nederland plant bomen.

Biodiversiteit

Door diverser aan te planten, ontstaat er meer biodiversiteit. De omvang en samenhang van bosgebieden als ook de aansluiting op andere natuurgebieden, is belangrijk voor de vele diersoorten in het bos.

Een goed voorbeeld van de rijke flora en fauna in Flevoland is het Horsterwold. Dit is een van de grootste aaneengesloten loofbossen in Noord-Europa. Het bos is leefgebied van bijzondere insecten, varens en paddestoelen, maar ook van de iconische zeearend.

Flevoland

Stadsbossen

(Stads)bossen zijn de laatste tijd belangrijker dan ooit gebleken: tijdens de lockdown zochten veel mensen hun toevlucht tot de natuur. 
Flevoland heeft stadsbossen als Almeerderhout, Zuigerplasbos en het Emmelerbos en veel van deze stadsbossen bieden ook extra faciliteiten, zoals speelbossen en outdoorcentra. Behalve dat dit leuk is, heeft onderzoek aangetoond dat bosbezoek bijdraagt aan een betere gezondheid, zowel fysiek als mentaal.

Zo nemen bossen CO2 en fijnstof op waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Ook houden ze grondwater vast. Dit is dan weer van belang bij het tegengaan van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering.

Flevoland Almere 1

Vitaal bos

Een vitaal bos houdt in dat bos tegen een stootje kan en in staat is zich aan te passen aan bijvoorbeeld klimaatverandering, ziektes en zich ontwikkelen tot zelfregulerende natuurbossen wanneer het beheer gestaakt wordt.

De provincie Flevoland heeft de ambitie om de bosvitaliteit te verbeteren door onder andere watersystemen te herstellen, de stikstofneerslag terug te dringen, kleinschalig bosbeheer te stimuleren en gericht boomsoorten aan te planten.

1200 hectare extra bos

Flevoland hoopt binnen tien jaar 1200 hectare extra bos gerealiseerd te hebben. De ambities is om in 2050 zelfs 1700 hectare aangeplant te hebben. Het mooie nieuws is dat jij daaraan kan bijdragen. Hoe? Door hieronder een boom te planten, zodat Flevoland groener en gezonder wordt!

Ja, ik plant graag een boom!
Ja, ik plant graag een boom!

Voor EUR 7,50 plant je een boom en help je mee om Flevoland groener en gezonder te maken.

--:--