Ga naar submenu Ga naar zoekveld

'God wil Jezus in ons zien'

Henk Binnendijk over zijn boek 'Hier en daar'

"Bega ik een doodzonde als ik u een kus geef?" Henk Binnendijk (77) vroeg het eens aan een non, onthult hij in zijn nieuwste boek, 'Hier en daar'. Evenals het opmerkelijke feit dat hij bíjna ontslagen werd bij de EO.

Deel:

Beide ontboezemingen – de een luchtig, de ander zwaarder – staan te lezen in het bijbelstudieboekje Hier en daar, dat binnenkort van de persen rolt. Alle hoofdstukjes cirkelen rond één centrale gedachte: 'Je zult dáár zijn, wat God híer van je heeft kunnen maken.'

Zegen

"Voor mij is dit het belangrijkste om voor te leven," vertelt Henk. "Het staat nergens zo letterlijk in de Bijbel, maar ik geloof dat het een bijbels principe is. Wat God op aarde van jou kon maken, zul je tot in eeuwigheid zijn. Deze uitspraak, die ik misschien heb overgenomen van Sidney Wilson (de man door wie hij tot geloof is gekomen, red.), inspireert mij sinds ik christen ben. Al tientallen jaren gebruik ik dat zinnetje in toespraken en preken. Omdat ik merk dat het iets met mensen doet, wilde ik er al heel lang een boek over schrijven. Het is in zekere zin de vrucht van een heel leven, waarin ik telkens met deze dingen bezig was. Daarom ervaar ik het als een geweldige zegen dat ik oud heb mogen worden. Dit boek is af; ik ben nu 'klaar', voor mijn gevoel. Als God me thuishaalt, is het goed geweest. Geeft Hij me nog wat extra jaren, dan is het ook prima, want spreken en preken doe ik nog altijd graag."

Miljoenen

Een van de redenen waarom Henk Hier en daar schreef, is dat hij veel laksheid en lauwheid onder christenen signaleert. Het is niet om het even hoe je leeft, benadrukt hij: God moet bovenaan je prioriteitenlijstje staan. "Als ik tegen jou zeg: 'Ga hardlopen naar de Dom!' dan heb je daar weinig trek in. Maar als ik uitleg dat daar, onder een bepaalde steen, miljoenen op jou wachten, gá je. Dat voorbeeld gebruik ik om mensen aan te sporen hun wandel met God serieus te nemen. Als je eenmaal inziet dat ons leven hier beneden bepalend is voor de eeuwigheid, en wat God jou daarin allemaal wil schenken, geeft dat een grotere toewijding. De Here Jezus zegt: 'Werk om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven.' Je kunt dus wel degelijk wat meenemen! Tegen Martha zegt Hij dat Maria het goede deel koos, dat niet van haar zal worden weggenomen. Wat Maria hier geworden is, is ze daar. Hier aan Jezus' voeten, daar aan Jezus' voeten." ?Henk is het daarom oneens met de gedachte dat we 'straks' allemaal gelijk zullen zijn. "Er zijn kleinen én groten in het Koninkrijk, zie Matteüs 5. Niets verwachten van jezelf, alles van God – dáár ligt de sleutel van hemelse grootheid. Naarmate je dat leert, word je groter in het Koninkrijk."

'Je zult dáár zijn, wat God híer van je heeft kunnen maken' kun je ook negatief opvatten.
"Klopt. Denk aan de rijke man uit de gelijkenis; hij ontdekte – de essentie van de hel, denk ik – dat hij alles kwijt was. 'Hád ik maar...' Ik benadruk het positieve, om mensen enthousiast te maken voor Gods grote plan, dat Hij al vanaf het begin van de schepping heeft. Hij wil een bruid voor Zijn Zoon maken; 'een hulp die bij Hem past'. Dat vind ik zó mooi!"

Verwonderd

Vurig: "God heeft maar één passie: Hij wil Jezus in ons zien. Romeinen 8: jij en ik zijn bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon! Ken je dat verhaal over Michelangelo? Op een dag komt iemand in zijn atelier, en ziet hoe de beroemde beeldhouwer een enorm blok marmer net zolang bewerkt tot er een schitterend paard staat. 'Hoe doet u dat toch?' vraagt de bezoeker verwonderd. Waarop de kunstenaar antwoordt: 'Dat paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat niet paard is.' Precies zo werkt God. Als wij tot geloof komen, plaatst Hij Jezus in ons. En Hij hakt alles weg wat niet Jezus is. Voor God geldt: 'Hoeveel van Mijn Zoon zie ik in je?' Daarop worden we straks beoordeeld."

Waar zie je dat 'weghakken' in jouw leven?
"Toen ik tot geloof kwam, heeft God me uit het expeditiebedrijf van mijn vader geroepen. Hij wilde me in Zijn dienst. Dit gaf mijn vader enorm veel verdriet, want ik zou de zaak overnemen. Kort daarna overleed hij. Voor mij buitengewoon pijnlijk, omdat ik mij daar jarenlang mede schuldig aan voelde... Verder denk ik bij dat weghakken aan zonden in mijn leven die God me liet zien en die ik moest belijden. Elke zonde – en dat begint al in je gedachten – haalt je weg uit Zijn tegenwoordigheid."

Je schrijft dat je ooit bijna werd ontslagen, omdat je ruzie had met wijlen Dirk Jan Bijker, destijds jouw leidinggevende.
"Wij hadden lange tijd een conflict, waarvan ik dacht: 'Dit komt nooit meer goed.' Hoe we ook met elkaar spraken en baden, het werd niet beter. Totdat God zei: 'Doe maar gewoon wat Dirk Jan zegt.' Ik moest de onderste weg leren gaan – over weghakken gesproken! Later hebben we uitstekend samengewerkt. Ik bewaar buitengewoon warme herinneringen aan hem; een prachtige, diepgelovige man. Net als bijvoorbeeld Corrie ten Boom en Christa Rosier noem ik hem in mijn boek als iemand die veel voor mij heeft betekend."

En hoe zit het met die non die jij een kus wilde geven?
"Ik ontmoette haar kortgeleden: 86, en al zo'n 63 jaar in het klooster. Ze wees vier huwelijksaanzoeken af, omdat de drang naar God groter was. Ik vroeg of ze sindsdien dichter bij Hem is gekomen. Ze antwoordde bevestigend. Ik zag zoveel van de Here Jezus in haar, dat ik bij het afscheid ontroerd vroeg of ik haar mocht kussen."

En?
"Het mocht."

N.a.v. 'Hier en daar', Henk Binnendijk, Voorhoeve, 206 blz., € 14,90, ISBN 9789029719506

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Ruben Timman

Henk in het kort

Als evangelist, tv-programmamaker en presentator was Henk Binnendijk (Rijnsburg, 1934) jarenlang een spraakmakend EO-gezicht. In een van zijn bekendste tv-series, Fifty Fifty, ontmoette hij onder meer Hennie Huisman, Yvonne van Gennep en Herman Brood. Ook sprak hij maar liefst 27 keer op de EO-Jongerendag, en schreef hij diverse boeken. Op 1 juni 1999 ging hij officieel met pensioen. Henk is al vijftig jaar getrouwd met Marianne. Zij hebben vijf kinderen en elf kleinkinderen. Het echtpaar woont in Rijnsburg.

--:--