Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hoe de Bijbel je uitdaagt tot een gezond seksleven

(én hoe je omgaat met ongezonde verlangens)

De Bijbel vertelt niet alleen hoe je een gezond seksleven krijgt, hij laat ook zien dat de praktijk weerbarstig is. Die spanning tussen leer en leven is er altijd geweest. Jezus reageert daarop en geeft een uitdaging mee waar je beter van wordt.

Deel:

Verboden seks in de Bijbel

Op het gebied van seks heeft Jezus behoorlijk heftige uitspraken gedaan. ‘Wie naar een andere vrouw kijkt en met haar naar bed wil, gaat vreemd,’ zegt Hij, ‘want hij is in gedachten met haar vreemdgegaan’ (Matteüs 5:28 BGT). En: ‘Je mag helemaal niet scheiden van je vrouw, behalve als ze zelf vreemdgegaan is’ ( Matteüs 5:32 BGT). Wie kan zich houden aan dergelijke extreme uitspraken? Wie durft met de hand op het hart te verklaren deze richtlijnen nog nooit te hebben overschreden?

Gelovige schuinsmarcheerders

De Bijbel geeft heel wat voorbeelden van mensen die op seksueel gebied in de valkuil van verleiding stapten. Een scheve schaats rijden is iets van alle tijden. Het bekendste voorbeeld in de Bijbel is koning David. Hoewel hij al een aardig harem om zich heen had verzameld, deelde hij het bed met zijn knappe, sexy buurvrouw (2 Samuel 11:1-27) . Van Juda, de zoon van Jakob, lezen we dat hij seks had met een prostituee, die bij nader inzien zijn eigen schoondochter bleek te zijn (Genesis 38:13-19). Bij Lot (de neef van Abraham) werd het, door een combinatie van alcohol en verdriet, een soort incestueuze wantoestand (Genesis 19: 31-36). En in het Nieuwe Testament schrijft Paulus over de misstanden in de gemeente van Korinthe, waar een gemeentelid zelfs seks had met de (stief)vrouw van zijn vader (1 Korinthiërs 5:1). Kortom: niks nieuws onder de zon. De spanning tussen leer en leven is er altijd al geweest, bij gelovigen en niet-gelovigen. Gods regels werken dus blijkbaar niet automatisch.

Lees ook: De Bijbel over seks: openhartig, nuchter en enthousiast
Lees ook: De Bijbel over seks: openhartig, nuchter en enthousiast

Hoezo 'volg je hart'?

In onze taal lijkt het of alles wat uit ons hart komt, goed is. “Volg je hart”, zeggen we regelmatig. Of: “Het komt uit een goed hart”. Maar Jezus zegt heel andere dingen over ons hart. Dat er dubieuze en ronduit slechte dingen uit voortkomen. Onder meer ook verboden seks en vreemdgaan (zie Matteüs 15:18,19 BGT). Dat is nogal wat. Het kwaad zit dus niet buiten ons, maar vloeit uit ons voort. Ons hart is de producent van het kwaad. Ook op seksueel gebied.

Waarom is Jezus zo streng?

Als Jezus onze zwakheid kent, hoe kan Hij dan zeggen dat begeren eigenlijk hetzelfde is als vreemdgaan? Wil Hij ons een schuldgevoel aanpraten? Wil Hij dat we eindeloos onszelf pijnigen om onze driften te leren beheersen? Geniet Hij van ons falen?

Op deze vragen zijn vier antwoorden te geven.

Hij wil je leren van genade te leven. Met vallen en opstaan mogen wij leren leven vanuit Gods onbegrensde liefde voor ons. Zijn liefde valt niet te verdienen, Zijn liefde is genade. Een ultiem geschenk, dat je door geloof mag ontvangen.

Wanneer je Zijn liefde-geschenk leert aanvaarden, ontwikkel je een intense dankbaarheid. Je ontdekt meer en meer hoe geweldig goed de Here God is. Hij wil dat wij van Hem en van Zijn gaven genieten, binnen Zijn veilige kaders.

In Zijn omheining ontdek je dat een heilig leven een veilig leven is. Heilig leven is jezelf niet laten leiden door je driften en verlangens – vroeg of laat krijg je daar spijt van. Heilig leven is leven vanuit de dank aan God. Heilig leven is Zijn wil op het oog hebben, omdat je er door schade en schande van overtuigd bent geraakt dat Zijn wil zoveel beter is dan de jouwe.

God daagt je uit een gezond seksleven te hebben. Zoals je jezelf soms verleidelijk uitziend voedsel ontzegt voor een gezond lichaam, zo leer je jezelf en je impulsen te beheersen voor een gezond seksleven. Net zoals bij gezonde voeding, ontdek je na een tijdje: ‘het werkt, dit is beter voor me, ik zit op de goede weg’.

Lees ook: Gods droom voor jouw seksleven
Lees ook: Gods droom voor jouw seksleven

Voor de worstelaars

Evengoed blijft de praktijk weerbarstig. Wat moet je hiermee, als je een worstelaar bent? Als je strijdt met niet al te koosjere verlangens, als je guilty pleasures sterker blijken dan jezelf? Als je verliefd bent op iemand anders dan je partner, als je bent vreemdgegaan? Of vreemdgaat?

  • Het belangrijkste: houd het contact met God in stand. Keer je niet in wanhoop, schaamte of mismoedige onverschilligheid van Hem af. Op aarde zuiver leven betekent niet zonder zonde leven. Bij aardse zuiverheid is het maximum haalbare dat je alles – dus ook je fouten en je falen – openlegt voor God. Hij ziet en kent je en heeft het beste met je voor. Waarom zou je je voor Hem verstoppen? Kaarten op tafel. Zeg hoe het ervoor staat. En dat je Zijn hulp nodig hebt.
  • Een geheim tackel je door het geen geheim meer te laten zijn. Wat een bevrijding geeft het om je hart te luchten bij iemand die je vertrouwt.
  • Geneer je niet meer dan nodig is. Gebruik je schuldgevoel alleen om je bij Jezus te laten brengen. Niet om jezelf erin te verstikken.
  • Leef van genade en vergeving. Niet alleen de vergeving van God en je eventuele naaste (als dat nodig is), maar ook je vergeving van en aan jezelf.

In de Bijbel staat: “Al waren je zonden (al je zonden dus, geen hyperfocus op je seksuele missers) als scharlaken, wit als de sneeuw zal ik ze maken” (Jesaja 1:18).

Tekst: Michel en Annemarie van Heijningen
Beeld: Sweet Ice Cream Photography

Over de schrijvers

Dit artikel is onderdeel van een serie over seks en de Bijbel en geschreven door Michel en Annemarie van Heijningen. Annemarie van Heijningen-Steenbergen (1977) is schrijfster en spreekster. Zij is getrouwd met Michel van Heijningen (1976). Hij is voorganger in hervormd Dorkwerd en hervormd Wijnjewoude. Zij hebben twee zoons en een dochter.

Geschreven door

Annemarie van Heijningen

--:--