Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Is het oké om anderen van jouw geloof te overtuigen?

Onderzoek naar evangelisatie

Spreek jij vrijuit over je geloof? Is het oké om anderen van jouw geloof te overtuigen? Wat vind je eigenlijk van straatevangelisatie? En zegt de naam Ludger je iets? De eenmalige glossy 'Ludger' onderzoekt in samenwerking met het 'Katholiek Nieuwsblad' en 'De Nieuwe Koers' de mening van Nederlanders en hun ervaring met evangelisatie.

Deel:

Aanleiding voor het onderzoek is de verschijning van de eenmalige glossy Ludger. Het blad, dat in oktober uitkomt, staat in het teken van de missionaris Ludger (742-809). De glossy wil de thema’s en issues waar Ludger mee te maken had, op eigentijdse manieren naar het hier en nu vertalen.

Nationaal geheugen

Onderdeel daarvan is deze publieksenquête, waarin Nederlanders (gelovig of niet) onder meer wordt gevraagd naar hun ervaring met (straat)evangelisatie en online missiewerk. Maar ook in hoeverre Nederlanders vrij over hun eigen geloof of levensbeschouwing spreken, en wat ze ervan vinden als anderen dat doen. Ten slotte peilt de enquête hoever de Nederlandse missionarissen van weleer in het nationaal geheugen zijn weggezakt. Of niet.

Resultaten in oktober

De resultaten van de enquête worden in oktober besproken in de glossy Ludger. Ook het Katholiek Nieuwsblad en De Nieuwe Koers zullen er aandacht aan besteden.

Vul hier de enquête in.

Beeld: Unsplash

--:--